Geir Inge Lotsberg - fiolin

Geir Inge Lotsberg
Geir Inge Lotsberg er født i 1969 og kommer fra Elverum.

Han har studert fiolin hos Leif Jørgensen i Oslo fra 1979 til 1987 og senere hos Sandor Vègh i Salzburg i halvannet år. I tillegg har han også hatt kortere studieopphold hos Camilla Wicks i Houston, Texsas og hos Ana Chumachenco i München.

Startet tidlig profesjonell virksomhetog har allsidig erfaring fra Det Norske Kammerorkester, Camerata Academica Salzburg og konsertmester- engasjementer i Bergen Filharmoniske Orkester og Den Norske Operas Orkester.

Som solist har han opptrådt med Ungdomssymfonikerne, "Camerata Academica" Salzburg, Oslo Filharmoniske Orkester, Den Norske Operas Orkester og Kringkastingsorkesteret.

Våren 2017 tok han over som kunstneriskleder av Trondheimsolistene.