Brage Botn Seim - cello

Brage Botn Seim
Brage Botn Seim (f.1998) har siden 2008 vært elev ved Barratt Due Musikkinstitutt, der han har Ole Eirik Ree som sin lærer.

Han harvunnetpriseri konkurranser som Ungdommens Musikkmesterskap i Oslo, Midgardkonkurransen i Horten og Young Musician Competition i Tallinn.

I tillegg til å være medlem i Apollon Strykekvartett, er han med i Alegrar Strykekvartett og har med demvunnetpriseri Ungdommens Musikkmesterskap, Midgardkonkurransen og Sparre Olsen-konkurransen i Gjøvik, og fikk 3.prisi den internasjonale kammermusikk-konkurransen Fischoff i USA i 2015.

Deltar: