Henning Sommerro - klaver

Henning Sommerro
er komponist, musiker og professor ved NTNU.

Han ble folkeeie i 1977 da han sammen med visegruppa Vårsøg gjorde suksess med viseversjonen av Hans Hyldbakks dikt Vårsøg, på plata med samme navn.

Sommero har bakgrunn fra Trøndelag musikkonservatorium ved organistlinjen, og studier i orgel og komposisjon ved musikkakademiet i Basel. Han har vært musikalsk leder ved Teateret Vårt i Molde og Trøndelag Teater, jobbet som musikkonsulent for NRK P2, og har siden 1990 vært tilknyttet Trøndelag Musikkonservatorium, nå Institutt for Musikk ved NTNU.

Sommerro startet sitt musikalske virke i band og visegrupper på 70-tallet, men har også gjort solooppdrag, spilt med ulike ensembler og vært akkompagnatør for bla Erik Bye, Sigmund Groven, Nidarosdomens Guttekor, Halvdan Sivertsen, Arve Tellefsen, Åge Aleksandersen, og Trondheimsolistene.

Han har skrevet musikk til over 140 scene- og filmproduksjoner, deriblant Musikalen An-Magritt, filmen Landstrykere, og operaen Quirini på Røst.

I 2013 ble Sommero utnevnt av Kongen til kommandør av St. Olavs Orden.

Deltar: