Gardemusikken - orkester

Gardemusikken
Hans Majestet Kongens 3. Gardekompani er et kompani i den norske bataljonen Hans Majestet Kongens Garde.

Kompaniet er en parade-, seremoni-, konsert- og oppvisnings- enhet som består av Musikktroppen og Drill- troppen. Konsert- og seremonisesongen varer fra oktober til april, mens drillsesongen starter i april og varer ut til kompaniets dimisjon i september.

3. Gardekompani er kjent for å være opptatt av presisjon og nøyaktighet og er derfor svært ettertraktede som tattoo-deltagere i utlandet.

Deltar: