Ensemble Kapsberger -

Ensemble Kapsberger
Ensemble Kapsberger
Rolf Lislevand - Erkelutt og Barokkgitar
Albane Imbs - Erkelutt
Ulrik Gaston Larsen - Colascione og barokkgitar
Didier Francois - Nykkelharpe
Andre Lislevand - Viola da Gamba

Participating: