50 eventyrlige år med NMH

English below

NMH 50-årsjubileumsfeiringskonsert med musikere fra NMH!

Norges musikkhøgskole feirer dette studieåret 50 eventyrlige år som Norges fremste utdanningsinstitusjon for musikere. Herfra har mange av våre viktigste solister, orkestermusikere og pedagoger blitt uteksaminert. Det er derfor en glede at vi har fått lov til å tyvstarte jubileet og invitere til nok en konsert på Oscarshall med noen av framtidens strålende kammermusikere og solister fra NMHs studierekker. Også denne lørdagsformiddagen byr vi på konserter i begge av slottets saler. Publikum bytter sal halvveis i evenementet og får dermed med seg begge konserter.

I den ene salen inviterer vi inn i Robert Schumanns eventyrverden. Han komponerte både Märchenbilder (eventyrbilder) for bratsj og klaver og Märchenerzählungen (eventyrfortellinger) for klarinett, bratsj og klaver. Vi serverer begge!

I den andre salen blir det ekte norsk eventyrlig kammermusikk. Bjarne Brustad var nok mest kjent som solobratsjist i Oslo-Filharmonien og som pedagog, men han hadde også en komponistkarriere ved siden av. Denne resulterte i flere strålende verk, blant annet Eventyrsuite for fiolin og Capricci for fiolin og bratsj. Konserten avsluttes med det sprudlende verket Glade musikanter av Edvard Fliflet Bræin.

Program

SAL 1

Robert Schumann (1810–1856)
Märchenbilder
   I: Nicht schnell
   II: Lebhaft
   III: Rasch
   IV: Langsam, mit melancholischem Ausdruck

Märchenerzählungen, op. 132
   I: Lebhaft, nicht zu schnell
   II: Lebhaft und sehr markiert
   III: Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck
   IV: Lebhaft, sehr markiert

SAL 2

Bjarne Brustad (1895–1978)
Eventyrsuite
   I: Natur og hulder (Fantasia)
   II: Veslefrikk (Allegretto)
   III: Sull (Andante)
   IV: Trollkvenna (Allegro)

Capricci
   I: Moderato
   II: Lento
   III: Allegretto
   IV: Vivace

Edvard Fliflet Bræin (1924–1976):
De glade musikanter, op. 1
   I: Allegro moderato
   II: Adagio Cantabile
   III: Lento

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

12. august 2023
14:00
Oscarshall
2 timer (inkl. pause)

Medvirkende:
Elisabeth Lund Tomter, bratsj
Alžběta Baldová, klarinett
Oskar Valand Halvorsen, klaver

Gustav Rørmark, fiolin
Njord Kårason Fossnes, bratsj
Benjamin Lund Tomter, cello
Madara Eleonora Mežale, klarinett

50 Wonderful Years with NMH

This academic year, the Norwegian Academy of Music is celebrating 50 wonderful years as Norway’s leading educational institution for musicians. Many of our most important soloists, orchestra musicians and pedagogues have graduated from NMH. It is therefore a pleasure that we have been allowed to kick-start the anniversary and invite to another concert at Oscarshall with some of the future’s brilliant chamber musicians and soloists from NMH’s study programs. This Saturday morning we again offer concerts in both of the castle’s halls. The audience changes rooms halfway through the event and thus gets to experience both concerts.

In one room, we invite you into Robert Schumann’s fairy-tale world. He composed both Märchenbilder (fairy-tale pictures) for viola and piano and Märchenerzählungen (fairy-tales) for clarinet, viola and piano. This morning you’ll hear both.

In the second hall, there will be genuine Norwegian fairy-tale chamber music. Bjarne Brustad was probably best known as a solo violist in the Oslo Philharmonic and as a teacher, but he also had a career as a composer on the side. This resulted in several brilliant works, including the Fairy-tale Suite for violin and Capricci for violin and viola. The concert ends with the exuberant work Glade Musikanter – the Happy Musicians – by Edvard Fliflet Bræin.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 12, 2023
14:00
Oscarshall
2 hours (incl. intermission)

Artists:
Elisabeth Lund Tomter, viola
Alžběta Baldová, clarinette
Oskar Valand Halvorsen, piano

Gustav Rørmark, violin
Njord Kårason Fossnes, viola
Benjamin Lund Tomter, cello
Madara Eleonora Mežale, clarinette

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss