Hans Christian Bræin - Klarinett

Hans Christian Bræin
Hans Christian Bræin, norsk klarinettist og professor ved Norges Musikkhøgskole.
Alternerende soloklarinettist i Oslo Filharmoniske Orkester 1974-80 og 1993-95, 1980-89 soloklarinettist i Esbjerg Ensemble. Fra 1990 ansatt ved Norges Musikkhøgskole. Fra 1993 medlem av Oslo Filharmoniens Blåsesolister. Klarinettist i Oslo Sinfonietta og Det Norske Kammerorkester i en årrekke. Medlem av Cikada Ensemble.