Birgitta Oftestad - cello

Birgitta Oftestad
Birgitta Elisa Oftestad er født i Oslo i 2002 og startet å spille cello da hun var 5 år.
Hun er elev ved Barrat Due musikkinstitutt og har Ole Eirik Ree som hovedlærer.

Hun har vært solist ved en rekke konserter i inn- og utland og vunnet en lang rekke førstepriser, både som solist og kammermusiker, bl.a. i Young Musicians i Tallin, Midgardkonkurransen, Sparre-Olsen konkurransen og Ungdommens Musikkmesterskap hvor hun også var superfinalist i 2017.

Oftestad har vært en del av Barrat Dues Talentsatsing siden 2012. Hun var deltaker i Crescendos mentorprogram for kammermusikk i 2016 med klarinettrioen DaNiBi, og spiller også i Ung Filharmoni - Crescendos nasjonale prosjektorkester for unge talenter innen klassisk musikk.

Deltar: