Jon Eikemo - skuespiller

Jon Eikemo
Jon Eikemo er en av de mest markante skuespillerne etter 1960. Han er en allsidig karakterkunstner som har gitt liv til så vel klassiske roller som folkelige kabaretskikkelser, men har kanskje nådd sitt største publikum med opplesninger av Jakob Sandes dikt, ikke minst fremføringen av "Etter ein rangel".


Foto: Linda Bournane Engelberth

Deltar: