Guri Hjeltnes -

Guri Hjeltnes
Guri Hjeltnes er en norsk historiker og journalist, og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

Hjeltnes er dr. philos. i historie fra Universitetet i Oslo 2002. Innenfor journalistikk er hun kjent som mangeårig leder av SKUP-juryen. Hjeltnes var medlem i Brurås-utvalget som i 2003 ga en vurdering av medienes håndtering av Tønne-saken.

Hun har selv arbeidet som journalist blant annet i Arbeiderbladet, og har som historiker skrevet flere bøker, særlig omkring norsk okkupasjonshistorie. Deriblant Avisoppgjøret etter 1945, samt to bind i verket Handelsflåten i krig og Hverdagsliv. Sistnevnte ble av en historikerjury i 2015 kåret til en av de ti mest betydningsfulle norske bøkene om andre verdenskrig.

I 2004 ble hun først ansatt i avisen VG, før hun etter to måneder sluttet for å tiltre i et nyopprettet professorat i journalistikk ved BI. Hun skriver imidlertid ofte politiske kommentarer i VG fremdeles.

Hjeltnes ble i statsråd 12. august 2011 utnevnt til medlem av 22. juli-kommisjonen.

Deltar: