Marianne Thorsen - fiolin

Marianne Thorsen (født 1972) er fiolinist med røtter i Trondheim.

Hun har bodd 20 år i London, men flyttet tilbake til Trondheim da hun ble ansatt som professor ved Institutt for musikk (NTNU).

Gjennom oppveksten hadde hun Bjarne Fiskum som lærer. Hun studerte ved Royal Academy of Music, London, 1987-94 og gikk ut fra RAM med utmerkelse. Hun har vært solist med en lang rekke europeiske orkestre og har fått en fiolinkonsert tilegnet seg av Ketil Hvoslef.

Hun vant førstepris i Sparre Olsen konkurransen 1984, Ungdommens Strykermesterskap 1986, mottok "Outstanding Merit Prize" ved Carl Flesch International Violin Competition i London i 1992 og Emily English Award i 1995. Hun ble kåret av Rikskonsertene til Årets Unge Solist 1998 og vant

"Concours International de Violon de Sion-Valais" i 2003. I tillegg til å være professor ved NTNU, er hun leder av Leopold String Trio, ledende fiolinist i Nash Ensemble of London og underviser ved Royal Academy of Music.