Strykekvintett fra Arktisk Filharmoni Ledet av Henning Kraggerud. -

Strykekvintett fra Arktisk Filharmoni
Ledet av Henning Kraggerud.
Mer informasjon kommer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe