Allan Sæther Thommessen - kunstner

Allan Sæther Thommessen
Jeg har nettopp gått ut med en bachelorgrad i spesialisering filmfotografi fra Westerdals Film & TV. Løpet er rettet mot kinematografen som anvender tungt utstyr og delegerer oppgaver utover et stort team. Jeg har derimot gradvis funnet et uttrykk som baserer seg på egenproduksjon av abstrakte videoer med musikalske elementer og analoge stillbilder, og har i samme slengen mistet alt håp om kommersiell suksess.

Mitt bidrag er en refleksjon over den organiske naturen i Ligetis etyder som vokser ut av deres metodiske grunnlag. Det er en samling av todelte verk, der første del er kompositter bestående av tre fotografier tildelt hver sin grunnfarge. På disse projiseres videoer med elementer i tilsvarende farger. Via det optiske fenomenet som oppstår forsøker jeg å fokusere på rytmene og harmoniene som finnes under de kaotiske fasadene.

Deltar: