Anna Weilhartner - kunstner

Ved å kombinere tradisjonelle bokbindingsteknikker med maleri og grafikk undersøker Anna Weilhartner hva rommet mellom bokpermene kan inneholde. Denne undersøkelsen resultere ofte i bøker som oppmuntrer til deltakelse eller har en tverrfaglig tilnærming.

Weilhartners bøker omfavner og diskuterer emner som krysser hennes liv, på en eklektisk, tilfeldig og naiv måte.