KonstKnekt -

KonstKnekt
Kavlifondets og Vinterfestspill i Bergstadens Orkesterakademi

Å opprette KonstKnekt var en naturlig fortsettelse av det meget gode samarbeidet Vinterfestspill i Bergstaden (ViB) har utviklet med Berliner Philharmoniker (BPO) de siste årene. Dette startet ved at Marianne Thorsen inviterte oboist Christoph Hartmann til ViB for 10 år siden, da hun var kunstnerisk leder for Vinterfestspill.

Siden den gang har en rekke musikere fra Berlin og Tyskland gjestet ViB, hvor Christoph Hartmann også var kunstnerisk leder i 2015 og 2018. Samarbeidet resulterte også i noe så utenkelig som et gjestespill med BPO i Røros kirke 1. mai i 2016, direktesendt på TV i Tyskland, Tyrkia, Kina, Japan og Norge. Programmet ble solgt til en rekke land (potensielt flere 100-millioner seere).
KonstKnekt er en videreføring av dette samarbeidet. Her får unge musikere undervisning av fremstående medlemmer av BPO. ViBs unike kontakt med orkesteret over flere år har gjort dette mulig. Unik er også muligheten for oss å knytte bånd mellom norske utdanningsinstitusjoner og BPO samt deres eget akademi, Karajan-akademiet, som er orkesterets «utklekkingsanstalt» for de som ønsker å rendyrke en orkestermusiker-karriere.

De blir undervist av orkesterets musikere, dirigenter og instrueres i den stil og «klangideal» BPO søker. I dag er ca 1/3 av orkesterets medlemmer rekruttert fra akademiet. Dette er selvsagt også et fantastisk springbrett for jobb som orkestermusiker over hele verden. Samarbeidet mellom ViB og BPO vil komme hele musiker-Norge til gode. Kandidatene som velges ut til å delta på KonstKnekt skal ha god grunnutdanning. De skal som utgangspunkt være godkjente vikarer i minst ett av institusjons-orkestrene i Norge. Dette for å sikre at kvaliteten allerede er på et høyt nivå.

Dette er tilbud for topp kvalifiserte musikere som kan ha mulighet til en plass i Karajan-akademiet og som på et senere tidspunkt kan innta en sentral plass i norsk musikkliv.

Deltar: