Harald Ramm Haugland - Klaver

Harald Ramm Haugland (f.2001) begynner i høst sitt andre år på bachelorstudiet ved Norges Musikkhøyskolen med Håvard Gimse som professor.

Han har mottatt 1.pris ved flere nasjonale konkurranser, samt spilt under bl.a. Trondheim Kammermusikkfestival, Hemsingfestivalen og Festspillene i Bergen.

Harald er en allsidig musiker som også er aktiv med kammermusikk, komposisjon og andre musikalske sjangre.