Øystein Stensheim - tenor

Øystein Stensheim har utdanning fra talentprogrammet Unge musikere ved konservatoriet i Stavanger og fra Norges Musikkhøgskole der han studerte hos Folke Bengtsson, og senere under Michael Trimble og Jeremy Silver.

Øystein har opparbeidet seg et solid konsertrepertoar både som solist og-ensemblesanger. Han er fast medlem i Det Norske Solistkor og opptrer jevnlig med andre profesjonelle ensemble i Norge.

I 2021 var Øystein tenorsolist ved urfremføringen av Bent Sørensens Matteuspasjon. Verket fikk svært god omtale og ble også vist på `Hovedscenen` på NRK. Andre konserter og innspillinger som kommer i år er blant annet Berios A-ronne, Handels Messias og Bachs juleoratorium.

Til høsten starter Øystein sitt masterstudiet i utøvende klassisk sang ved Norges Musikkhøgskole.