Sissel Johansen - kunstner

Sissel Johansen (f. 1974) er bachelorstudent ved avd. for grafikk og tegning, KHiO og har fra tidligere utdannelse fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i Bærum.

For tiden arbeider hun med ulike grafiske teknikker.

Hun har deltatt på kollektivutstillinger i bl.a. Bærum Kunsthall.