Karen Pettersen - kunstner

Karen Pettersen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo

Karen Pettersen tar ofte utgangspunkt i hverdagslige objekter eller fragmenter hun forskyver eller bygger om til nye tankebilder.

I dette prosjektet arbeider Pettersen med en visuell og sanselig registrering av sine omgivelser. Formmessig er hun opptatt av montasje, hvor ulike enkeltelementer reorganiseres til en helhet. Montasje finnes i alle medier, men innen film knyttes det spesielt til teknikker som ble utviklet av sovjetiske filmskapere på 1920 tallet, deriblant Sergej Eisenstein (1898- 1948). Intellektuell montasje er kjernen i Eisensteins filmteori der Ideen var at en sammensetning av to bilder skulle føre til at tilskueren kunne tolke seg fram til en mening som ikke var representert i noen av de to opprinnelige bildene.