Magnus Ericsson - fiolin

Magnus Ericsson, violin
Var under åren 1983-1999 anställd som 1:e konsertmester i Oslo-Filharmonien under chefsdirigenten Mariss Jansons ledning.

Därefter tjänstgjorde han som 1:e konsertmästare i Kungliga Filharmonikerna, Stockholm 1999-2010.
1992 professorat i fiolin vid Norges Musikkhøgskole.

Under åren 2001-2005 verkade han som professor vid Kungliga Musikhögskolan Stockholm och från 2005 är han anställd som professor i violin vid Musikhögskolan Ingesund/Karlstads Universitet.