Leif Arne Pedersen - klarinett

Leif Arne Pedersen
Leif Arne Pedersen (født 31. desember 1964), er en norsk klarinettist og dirigent.
Han har vært Oslo-Filharmoniens soloklarinettist siden 1990. Pedersen begynte sin musikerkarriere ved Forsvarets Stabsmusikkorps (1985 - 87) og senere Bergen Filharmoniske Orkester (1987 - 88) før han kom til Oslo-Filharmonien som alternerende soloklarinett (1988 - 90).

Han studerte med Bendt Neuchs Sørensen i København, og Larry Combs i Chicago. Rolf Wallins Concerto for Clarinet and Orchestra er skrevet for ham, og Wallin mottok Nordisk Råds pris for dette verket. Pedersen har i tillegg medvirket ved et høyt antall plateinspillinger som kammermusiker og orkestermusiker.

Leif Arne Pedersen underviste ved Norges musikkhøyskole 1992 - 2001. Han er fra høsten 2011 kunstnerisk leder for Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim og hadde samme jobb i Kongelige Norske Marines Musikkorps fra 2003 til 2008.

Han dirigerer alle de profesjonelle millitærkorpsene i Norge jevnlig i tillegg til å være aktiv som kammermusiker, pedagog og solist.

Deltar: