Knut Buen - hardingfele

Knut Buen
fra Telemark er den mest profilerte hardingfelespiller i vår tid.
Foruten å være en stor formidler av folkemusikk, er han også folkeminnesamler, skribent, rosemaler og kulturentreprenør.
Han kommer fra en familie med lange folkemusikktradisjoner og er bror av Hauk Buen og Agnes Buen Garnås. Han har vunnet Landskappleiken flere ganger, har turnert med Rikskonsertene i Norge og Sverige, og deltatt i festspill i inn­ og utland. Buen er kjent som samler av gamle viser og slåtter, og han har drevet en banebrytende formidlingsvirksomhet gjennom Buen kulturverksted i form av en rekke utgivelser av fonogrammer, bøker og noter.
I 2001 startet han et nytt plateselskap, Nyrenning. Han har mottatt en rekke priser og utmerkelser, blant annet Lindemanprisen og i 1999 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.
Knut Buen har også utmerket seg som en nyskaper gjennom egne komposisjoner.

Deltar: