August Albertsen - foredrag

August Albertsen
August Albertsen er medlem av Oslo kammermusikkfestivals kunstneriske råd og ansvarlig for det faglige innholdet i programmet.

Han vil også holde orienterende innledninger til enkelte av konsertene.

Deltar: