Festivalens start

Arve Tellefsen er initiativtaker og kunstnerisk ansvarlig for Oslo Kammermusikkfestival og kunne i 1989 ønske publikum og musikere velkommen til den første kammermusikkfestivalen i Norge. Arve Tellefsen, godt kjent gjennom mange år som en av Norges fremste musikere, stiftet Oslo kammermusikkfestival for å vise kammermusikkens mangfold og å bringe musikken ut til et større publikum enn den tradisjonelt hadde hatt i Norge til da. Han er fremdeles festivalens ildsjel og kunstneriske leder og festivalen har gjennom årene etablert seg som en viktig og populær aktør i norsk musikkliv, både for musikere og publikum.


Musikken

Oslo kammermusikkfestival presenterer musikk med spenn fra middelalderen til vår egen tid. Festivalen bestreber seg hele tiden på å holde et høyt nivå med interessevekkende arrangementer og utøvere. Vi vil gjerne tilby publikum musikk av topp kvalitet og være en attraktiv møteplass for noen av verdens mest fremstående musikere. Rekruttering innen norsk kammermusikk er viktig for Oslo kammermusikkfestival, og vi legger derfor stor vekt på å ha med barn og ungdom både som utøvere og publikum.


Konsertlokaler

Oslo inneholder mange fantastiske konsertrom. Festivalen ønsker å utvide konsertopplevelsen ved blant annet å bruke byens kulturhistoriske perler som konsertarenaer. Akershus Festning ble av Oslos befolkning utvalgt til det mest populære området i Oslo i 2005 og vi er stolte av å ha dette området som festivalens pulserende hjerte. Forsvarsminister Johan Jørgen Holst var den som åpnet Akerhus Festning for festivalen i 1989 og skrev den gang: “Forsvarsdepartementet befinner seg på Akershusområdet, og det tilhører jo de store kulturskattene vi har arvet i dette landet, og kanskje heller ikke tatt vare på så godt som vi skulle. Vi bruker det altfor lite! En viktig oppgave er derfor å forsøke å levendegjøre dette området, gjøre det tilgjengelig! Vi må gjenforene det nye og det gamle Oslo som Rådhusgaten har adskilt. Vi må bringe inn aktive kunstnere som har den oppfinnsomhet og det pågangsmot som skal til for at vi skal gjøre dette området mye mer attraktivt. Det skal først og fremst være et område hvor kvaliteten i norsk kunst skal komme til uttrykk og komme i nærmere berøring med et større antall mennesker enn det kanskje gjør i dag. At vi skal gjøre Akershus til et viktig vindu for dem som søker Norge, hvor man kan skue inn og se hva nordmenn befatter seg med, hva de har skapt og hva de kan yde.”


Kongelig beskytter

HM Dronning Sonja har vært festivalens beskytter i mange år og vi er kongeparet stor takk skyldig for at de har åpnet både Oscarshall og Slottskapellet på Det Kgl. Slott for våre konserter. Dette gir konsertene en ekstra dimensjon, både for publikum og utøvere.