Slottskapellet

Slottskapellet

Det Kongelige Slott
Slottsplassen 1
0010 OsloKonserter: