Alma Mahler - komponist og muse

English below

Alma Schindler Mahler – hvem var hun? Var hun muse, venn, elskerinne, kone og kjæreste til noen av Europas viktigste kunstnere på begynnelsen av 1900-tallet? Eller var hun kunstner og komponist, men kom ikke til orde fordi hun var kvinne?

Kun 17 sanger er bevart av komposjoner fra Alma Mahlers hånd. De er vakre, pasjonerte, emosjonelle og lever i sin tidsånd med et tonespråk som kan minne om tidlig Schönberg, Berg og Webern. Hun giftet seg med Gustav Mahler, som ikke ønsket at hun komponere. Men før den tid, hadde hun fått sitt første kyss av Gustav Klimt, og deretter tatt komposisjonsundervisning med – og blitt forelsket i – komponisten Alexander Zemlinsky. Hun var en kvinne kanskje større enn sin tid og hun var pasjonert. Og det må ha vært vanskelig for henne at Gustav Mahler mente at det holdt med én komponist i familien… Etter Gustav Mahlers død i 1911 gikk ikke Alma tilbake til komponistgjerningen, men fortsatte å beundre og inspirere store (mannlige) kunstnere: Walter Gropius, Oskar Kokoschka og Franz Werfel. Og hun var nær venn av Bruno Walter, Sigmund Freud, Alban Berg, Hanns Eisler og Arnold Schönberg – det ble vekslet over 200 brev mellom Arnold og Alma.

På årets avslutningskonsert forteller vi historien om Alma Mahler. Vi framfører noen av hennes fabelaktige sanger og videre musikk av komponister hun hadde et nært forhold til. Til slutt ærer vi Alma Mahler med Schönbergs Verklärte Nacht, som med sin uendelig vakre kjærlighetshistorie og store pasjon kanskje kan minne oss litt om Alma Mahler – dette enormt lidenskapelige vesen….


Program

Alexander von Zemlinsky (1871-1942):
Fra Lieder, op. 10:

Ehetanzlied

Selige Stunde

Alma Mahler (1879-1964):
Sieben Lieder:

Die stille Stadt

Laue Sommernacht

Licht in der Nacht

Waldseligkeit

In meines Vaters Garten

Bei dir ist es traut

Erntelied

Ich wandle unter Blumen

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957):
Parafrase over Die tote Stadt

— pause —


Gustav Mahler
(1860-1911):

Fra Rückertlieder:
Ich bin der Welt abhanden gekommen

Arnold Schönberg (1874-1951):
Verklärte Nacht, op. 4

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

14. august 2024
19:00
Universitetets Aula

Medvirkende:
Marianne Beate Kielland, mezzosopran
Geir Inge Lotsberg, fiolin
Ragnhild Hemsing, fiolin
Michael Grolid, bratsj
Njord Kårason Fossnes, bratsj
Jan Clemens Carlsen, cello
Øystein Sonstad, cello
Ole Christian Haagenrud, klaver
Wolfgang Plagge, klaver

Alma Schindler Mahler – who was she? Was she the muse, friend, lover, wife and girlfriend of some of Europe’s most important artists at the beginning of the 20th century? Or was she an artist and composer, but did not have a voice because she was a woman?

No more than 17 songs have been preserved from compositions by Alma Mahler. They are beautiful, passionate, emotional, and live in the spirit of their time, with a tonal language reminiscent of early Schoenberg, Berg and Webern. She married Gustav Mahler, who did not want her to compose. But before that, she had received her first kiss from Gustav Klimt, and then took composition lessons with – and fell in love with – the composer Alexander Zemlinsky. She was a woman perhaps larger than her time, and she was passionate. And it must have been difficult for her that Gustav Mahler thought that one composer in the family was enough… After Gustav Mahler’s death in 1911, Alma did not return to composing, but continued to admire and inspire great (male) artists: Walter Gropius, Oskar Kokoschka, and Franz Werfel. She was also a close friend of Bruno Walter, Sigmund Freud, Alban Berg, Hanns Eisler and Arnold Schönberg – over 200 letters were exchanged between Arnold and Alma.

At this year’s closing concert, we tell the story of Alma Mahler. We will perform some of her fabulous songs and music by composers with whom she had a close relationship. Finally, we honor Alma Mahler with Schoenberg’s Verklärte Nacht, which, with its infinitely beautiful love story and great passion, may remind us a little of Alma Mahler – this enormously passionate being….

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 14, 2024
19:00
University Aula

Artists:
Marianne Beate Kielland, mezzo-soprano
Geir Inge Lotsberg, violin
Ragnhild Hemsing, violin
Michael Grolid, viola
Njord Kårason Fossnes, viola
Jan Clemens Carlsen, cello
Øystein Sonstad, cello
Ole Christian Haagenrud, piano
Wolfgang Plagge, piano

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss