Bli med på festival!

Festivalen søker alltid etter nye musikkelskere som liker å ta i et tak! Som frivillig får du store musikkopplevelser og nye erfaringer i et ordentlig trivelig miljø. Du får også gratis inngang på utvalgte konserter. Du trenger ingen tidligere erfaringer for å melde deg som frivillig. Ta en titt på de ulike oppgavene, og huk av på det som frister mest. Vår frivilligkoordinator kontakter deg etter påmelding for en uforpliktende prat. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Join the festival!

The festival is always looking for new music lovers who would like to get involved! As a volunteer, you will experience musical concerts and gain valuable festival knowledge in a pleasant and creative environment. You will get free entry to selected concerts. You don’t need any previous experience to sign up as a volunteer. Take a look at the different tasks and tick the ones that appeal to you the most. Our volunteer coordinator will contact you after signing up for a nonbinding chat. We look forward to getting to know you!

Mulige oppgaver / Possible Tasks

I publikumsgruppen er du ansvarlig for å gi publikum en god og hyggelig opplevelse av konserten. Du jobber under Publikumsansvarlig.

Du må:
– Ha et stort smil og en positiv holdning.
– Være serviceminded og ha evnen til å beholdet smilet.
– Fleksibel og klar til å ta i et tak der det er behov.

Jobber inkluderer (som blir tildelt etter behov på dagen):
– Rive billetter.
– Vakthold.
– Selge program.
– Anvise publikum til plassene sine.
– Dele ut materiell.
– Andre jobber kan dukke opp.

Du vil treffe mange hyggelig mennesker, være del av et herlig team og oppleve fantastiske konserter.


In the Audience Group, you are responsible for assisting the audience in order to guarantee a positive and enjoyable experience of the concert. You work under the Audience Manager.

You must:
– Have a big smile and a positive attitude.
– Be service-minded and have the ability to keep smiling.

– Be flexible and ready to step in where needed.

Jobs include (which will be assigned as needed on the day):
– Organize tickets.
– Security.
– Program sales.
– Directing the audience to their seats.
– Handing out materials.
– Other jobs may arise.

You will meet lots of nice people, be part of a great team and experience fantastic concerts.

I konsertgruppen er du med på arbeidet bak og på scenen. Du er ansvarlig for artistens trivsel, bevertning og sikkerhet. Du er med på eventuelle sceneskift under konserten. Du jobber under Konsertansvarlig.

Jobber:
– Ta vare på artisten.
– Sette ut og vedlikeholde backstage catering.
– Holde backstage ryddig og koselig.
– Hente artister til scenen.
– Sceneskift.
– Andre jobber kan dukke opp.

Du:
– Har et stort smil og en positiv holdning.
– Er serviceminded og ha evnen til å beholdet smilet.
– Kan være med å rigge.
– Er fleksibel og klar til å ta i et tak der det er behov.
– Erfaring fra konserter er det en fordel.

Du vil komme tett inn på artistene, være med på gjennomføringen av konserten og høre fantastisk musikk.

In the Concert Group, you are involved in the work behind and on stage. You are responsible for the artist’s well-being, catering and safety. You are involved in any stage changes during the concert. You work under the Concert Manager.

Jobs include:
– Taking care of the artist.
– Setting out and maintaining backstage catering.
– Keeping backstage tidy and cozy.
– Fetching artists to the stage.
– Stage changes.
– Other jobs may arise.

You:
– Have a big smile and a positive attitude.

– Are service-minded and have the ability to keep smiling.
– Can help with rigging.
– Are flexible and ready to step in where needed.
– Experience from concerts is an advantage.

You will get close to the artists, be involved in the execution of the concert, and hear fantastic music.

Du må:
– Ha førerkort klasse B og være kjent i Oslo.
– Ha et stort smil og en positiv holdning.
– Være serviceminded og ha evnen til å beholdet smilet.
– Være fleksibel og klar til å ta i et tak når det er behov.

Du kommer tett inn på artistene, får møte mange hyggelige mennesker og oppleve flotte konserter.

You must:
– Have a class B driver’s license and be familiar with the streets of Oslo.

– Have a big smile and a positive attitude.
– Be service-minded and have the ability to keep smiling.
– Be flexible and ready to lend a hand when needed.

You will get close to the artists, meet lots of nice people and experience great concerts.

Mat/servering
Vi trenger ofte hjelp til å smøre baguetter til artistene. Som regel jobber du et par formiddagstimer på kontoret. Andre type jobber i forbindelse med catering kan også dukke opp.

We often need help preparing the sandwiches for the artists. You will usually work a couple of morning hours at the festival office. Other types of jobs related to catering may also arise.

Har du god erfaring som bladlus og er komfortabel med å blad på konsert?
(Hvis du ikke vet hva dette er så er det nok ikke for deg.)

Do you have any experience as a page-turner and are comfortable doing so in concerts?
(If you don’t know what this is, it’s probably not for you.)

Det hender vi trenger hjelp med forskjellige typer kontorarbeid.

At occasion we require assistance with different types of office work.

Fyll ut skjema på linken under for å registrere deg

Fill out the form on the link below to register

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss