Elisabeth Lund Tomter

Anders Rove Bass – Double Bass Foto: Nikolaj Lund Elisabeth Lund Tomter begynte som de fleste bratsjister med å spille fiolin, men ble betatt av bratsjen da hun spilte Faures Requem som 14. åring. Et magisk verk for fulltorkester, kor og solister, men ingen fioliner, så bratsjens klang og karakter blir heltsentral. Nåhar hun nylig […]

Eirik Raude

Eirik Raude Slagverk – Percussion Foto. Liv Øvland Eirik Raude har vært solist med verdensledende orkestre som Berliner Philharmoniker og Los Angeles Philharmonic. Han har vunnet en rekke priser og urfremført et titalls soloverker, blant annet av Sofia Gubaidulina. I tillegg til klassisk og ny musikk for slagverk er han engasjert i møtet mellom musikk […]

Gustav Rørmark

Gustav Rørmark Fiolin – Violin Foto: Anne Eikum Gustav Rørmark, (f. 2001)er en norsk fiolinist som for tiden studerer på Norgesmusikkhøgskole, hvor han er elev av HenningKraggerud.Før studiene gikk han påunge talenter på Barratt Due musikkinstitutt/Edvard Munchvideregående skole.Han har tidligere vært elev avBård Monsen, Geir Inge Lotsberg,Kolbjørn Holthe og Eileen Siegel.Gustav har vunnet priser både […]

Madara Eleonora Mežale

Madara Eleonora Mežale Klarinett – Clarinet Foto: Elīna Čeprova Madara Eleonora Mežale(b. 2000) is a Latvian clarinettist currently pursuing bachelor degreein the clarinet class ofBjörn Nyman at The Norwegian Academy of Music.Besides her studies,Madara Eleonora is afrequentparticipantofmasterclasseswithinternationally acclaimedclarinettists and professors, such as Yehuda Gilad, HarriMäki,Andreas Sunden,Martin Fröst,Hermann Stefánsson,Shirley Brill,Christoffer Sundqvistand others.During her earlier school years, […]

Alžběta Baldová

Alžběta Baldová Klarinett – Clarinet Foto: James Layton Alžběta Baldova was born in Plžěn, Cžěch Rěpublic whěrě shě has rěcěivěd hěr firstmusic ěducationtaking piano and latěr clarinět lěssons.Having graduatěd from thěJana c ěkAcaděmy of Music and Pěrforming Arts in Brno (Prof. Milan Pola k and Ví t Spilka)and thě Royal Collěgě of Music in Stockholm […]

Oskar Abel Valand Halvorsen

Oskar Abel Valand Halvorsen Klaver – Piano Foto: Privat Oskar Abel Valand Halvorsen fullførte sin mastergrad med Håvard Gimse på Norgesmusikkhøgskole våren 2023. Han fullførte sin bachelorgrad på Barratt Due musikkinstituttmed Christian Ihle Hadland, i tillegg til tidligere å ha hatt Michael Endres og MarinaPliassova samme sted. Han er en allsidig pianist som gjerne spiller […]

Natallia Papova

Natallia Papova Klaver – Piano Foto: Helena Byrt Natallia Papova har mastergrad i soloutøving fra Norges musikkhøgskole i Oslomed Håvard Gimse, Einar Henning Smebye, Liv Glaser og Leif Ove Andsnessom lærere.I løpet av karrieren har hun turnert og spilt konserter som solist- ogkammermusiker i en rekke europeiske og asiatiske land, i Skandinavia, Kina ogUSA.Hun har […]

Benjamin Lund Tomter

Benjamin Lund Tomter Cello – Cello Foto: Calm Vidal photography Benjamin Lund Tomter studerer for tiden med professor Torleif Thedeenved NorgesMusikkhøgskole. Før dette gikk han hos Audun Sandvik ved Musikkhøgskolenstalentutviklingsprogram og på Barratt dues musikkinstitutt. Han har ved forskjelligeanledninger spilt for noen av verdens fremste cellister som Christian Poltera, AlisaWeilerstein, Clemens Hagen, Jan Vogler, Natalie […]

Njord Kårason Fossnes

Njord Kårason Fossnes Bratsj – Viola Foto: Eli Berg Fotofil.no Njord Kårason Fossnes (f. 2001) er en norsk bratsjist og komponist som studerer ved NewEngland Conservatory med professor Kim Kashkashian. Njord er prisvinner som både solo-ogkammermusiker ved flere norske og internasjonale konkurranser, som Midgardkonkurransen,Ungdommens musikkmesterskap og Virtuoso & BelCanto Competition. I tillegg mottok han 2.pris […]

Oslo Kammerakademi

Oslo Kammerakademi Ensemble – Ensemble Foto: Anna-Julia Granberg – Blunderbuss Oslo Kammerakademispiller kammermusikk for blåsere med den historiskeharmonibesetningen som utgangspunkt.Oslo-Filharmoniens solo-oboist David FriedemannStrunck er initiativtaker og kunstnerisk leder for ensemblet. Ensemblet har etablert seg somledende i Europa med kritikerroste CD-innspillinger og invitasjoner og gjeninvitasjoner tilprestisjetunge festivaler som Rheingau Musik Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival,«Summerwinds» Holzbläserfestival Münsterland, […]