Clara Schumann og hennes menn

English below

Clara Schumann var barnestjerne og senere en av Europas mest ettertraktede pianister i sin tid. Tenk, hva det betyr! Hun må jo ha vært helt langt bakenfor fatteevne god, når hun tok oppmerksomheten fra alle mannlige kolleager i sin samtid.

Samtidig giftet hun seg med Robert Schumann (mot sin fars vilje), hun fikk åtte barn, hun fortsatte sin utøvende konsertkarriere, hun brevvekslet over 43 år med Johannes Brahms, og hun komponerte vakker musikk – for klaver, sang og kammerensemble, for kor og til og med en klaverkonsert. Og senere i livet (da Robert var død) ble hun en ettertraktet pedagog i Frankfurt.

Det er en ære å dedisere årets festivals åpningskonsert til Clara Schumann. Hun var helt klart en av de viktigste kvinnelige utøverne, komponistene og pedagogene i sin tid, og hun klarte det mange andre ikke klarte, nemlig det å fortsette sitt kunstneriske virke ved siden av samtidens forpliktelser idet å ha hjem, familie og barn.

Og hun komponerte også vakker musikk! Vår åpningskonsert svinger i gang med Claras berømte klavertrio med de makeløse utøverne Eldbjørg Hemsing, István Várdai og Alexei Volodin. Etterpå får vi høre noen av hennes særdeles vakre sanger med baryton Christian Immler og pianist Alexei Volodin. Samtidig kan ikke historien om Clara fortelles uten at Robert Schumann og Johannes Brahms blir involvert. Derfor får vi klavermusikk og sanger av Robert, og konserten avsluttes med Johannes sin inderlige og fabelaktige strykesekstett nr. 1 med et stjernelag: Eldbjørg Hemsing og Elise Båtnes på fiolin, Michael Grolid og Nils Mönkemeyer på bratsj og István Várdai og Louisa Tuck på cello.

Festivalens åpningskonsert favner viktig musikkhistorie og sentrale verk fra det 19. århundre. Velkommen til en fest av en festival, hvor det evig kvinnelige er i sentrum, omgitt av menn i hopetall …

Program

Clara Schumann (1819-1896):
Pianotrio i g-moll, op 17

  1. Allegro moderato
  2. Scherzo og trio
  3. Andante
  4. Allegretto

– 

Robert Schumann (1810-1856): 
Märzveilchen, op. 40, nr. 1

Muttertraum, op. 40, nr. 2

Der Soldat, op. 40, nr. 3

Clara Schumann:
Die stille Lotusblume, op 13, nr. 6
Die Lorelei
Ich stand in dunklen Träumen, op. 13, nr. 1

Die gute Nacht, die ich dir sage

Clara Schumann:

Fire Poloneser, op. 1

Polonese i Ess-dur

Polonese i C-dur

Polonese i D-dur

Polonese i C-dur

— pause —

Johannes Brahms (1833-1897):
Strykesekstett nr. 1 i B-dur, op. 18

  1. Allegro ma non troppo
  2. Andante, ma moderato
  3. Scherzo: Allegro molto
  4. Rondo: Poco allegretto e grazioso

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

7. august, 2024
19:00
Universitetets Aula
2 timer (inkl. pause)

Medvirkende:
Christian Immler, bass-baryton
Eldbjørg Hemsing, fiolin
Elise Båtnes, fiolin
Nils Mönkemeyer, bratsj
Michael Grolid, bratsj
Louisa Tuck, cello
István Várdai, cello
Alexei Volodin, klaver

Clara Schumann was a young star and later one of Europe’s most sought-after pianists of her time. Imagine what that means! She must have been completely beyond comprehension to have attracted the attention of all her male colleagues at the time.

At the same time, she married Robert Schumann (against her father’s wishes), she had eight children, she continued her performing concert career, she corresponded with Johannes Brahms for over 43 years, and she composed beautiful music – for piano, voice and chamber ensemble, for choir and even a piano concerto. And later in life (after Robert’s death) she became a sought-after teacher in Frankfurt.

It is an honor to dedicate this year’s festival’s opening concert to Clara Schumann. She was clearly one of the most important female performers, composers and teachers of her time, and she managed what many others could not, namely, to continue her artistic work alongside the contemporary obligations of having a home, family and children.

She also composed beautiful music! Our opening concert kicks off with Clara’s famous piano trio with the incomparable performers Eldbjørg Hemsing, István Várdai and Alexei Volodin. Afterwards, we will hear some of her most beautiful songs with baritone Christian Immler and pianist Alexei Volodin. However, the story of Clara cannot be told without the involvement of Robert Schumann and Johannes Brahms. We therefore get piano music and songs by Robert, and the concert ends with Johannes’ heartfelt and fabulous string sextet no. 1 with a stellar cast: Eldbjørg Hemsing and Elise Båtnes on violin, Michael Grolid and Nils Mönkemeyer on viola and István Várdai and Louisa Tuck on cello.

The festival’s opening concert encompasses important music history and key works from the 19th century. Welcome to a feast of a festival, where the eternal feminine is at the center – surrounded by men in masses …

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 07, 2024
19:00
University Aula
2 hours (including break)

Artists:
Christian Immler, bass baritone
Eldbjørg Hemsing, violin
Elise Båtnes, violin
Nils Mönkemeyer, viola
Michael Grolid, viola
Louisa Tuck, cello
István Várdai, cello
Alexei Volodin, piano

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss