Des Knaben Wunderhorn

English below

Alpene kaller! Gustav Mahler evnet å formidle kjærlighet, lengsel, død og evighet på en helt særegen måte. Samtidig klinger musikken med særpreg fra landskapet han levde i – nemlig alpene. Herfra har vi et helt sett med spennende dikt og eventyr samlet i Des Knaben Wunderhorn fra begynnelsen av 1800-tallet. I disse diktene skildres blant annet lykkelig og ulykkelig kjærlighet, soldater, vandringens gleder og barnerim. Mahler lot seg inspirere av disse diktene og komponerte en hel syklus av sanger – dramatiske, glade, triste, underholdende – her får man alt. På denne konserten gis sangene videre til deg av Johannes Weisser og Marianne Beate Kielland, med Nils Anders Mortensen ved klaveret.

Men først; selv om Mahler var mest kjent for sine sanger og sine dyptgripende symfonier, har han også skrevet ett eneste stykke kammermusikk. Vår Mahler-konsert åpner med denne Quartettsatz – en klaverkvartettsats med et stjernelag av våre egne musikere: Miriam Helms Ålien, Juliet Jopling, Louisa Tuck og Nils Anders Mortensen.

Program

Gustav Mahler (1860–1911)

Quartettsatz

Des Knaben Wunderhorn
   I: Verlorne Müh
   II: Das himmlische Leben
   III: Das irdische Leben
   IV: Es sungen drei Engel einen süssen Gesang
   V: Zu Strassburg auf der Schanz
   VI: Wer hat dies Liedlein erdacht
   VII: Tambourg’sell
   VIII: Rheinlegendchen
   IX: Urlicht
   X: Wo die schönen Trompeten blasen
   XI: Trost im Unglück

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

7. august 2023
19:00
Akershus slottskirke
90 minutter (ingen. pause)

Medvirkende:
Marianne Beate Kielland, mezzosopran
Johannes Weisser, baryton
Miriam Helms Ålien, fiolin
Juliet Jopling, bratsj
Louisa Tuck, cello
Nils Mortensen, klaver

Des Knaben Wunderhorn

The Alps are calling! Gustav Mahler was able to convey love, longing, death and eternity in a completely unique way. At the same time, his music resounds with distinctive characteristics from the landscape he lived in – namely the Alps. From here we have a whole set of exciting poems and fairy-tales collected in Des Knaben Wunderhorn from the beginning of the 19th century. These poems depict, among other things, happy and miserable love, soldiers, the joys of walking and nursery rhymes. Mahler was inspired by these poems and composed a whole cycle of songs – dramatic, happy, sad, entertaining – here you get it all. At this concert, the songs are performed by Johannes Weisser and Marianne Beate Kielland, with Nils Anders Mortensen at the piano.

But first; although Mahler was best known for his songs and his profound symphonies, he also wrote a single piece of chamber music. Our Mahler concert opens with this Quartettsatz – a piano quartet movement with a star team of our own musicians: Miriam Helms Ålien, Juliet Jopling, Louisa Tuck and Nils Anders Mortensen.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 7, 2023
19:00
Akershus slottskirke
90 minutes (no intermission)

Artists:
Marianne Beate Kielland, mezzosoprano
Johannes Weisser, baritone
Miriam Helms Ålien, violin
Juliet Jopling, viola
Louisa Tuck, cello
Nils Mortensen, piano

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss