Eventyrlige sanger

English below

Det er en glede å invitere tilbake til Oscarshall! Det lille slottet på Bygdøy har vært en av Oslo Kammermusikkfestivals mest tradisjonsrike konsertsteder. I fjor var anlegget stengt på grunn av renovasjoner, men i år er det åpent og vi er tilbake.

I de to eventyrlige salene på Oscarshall byr vi på eventyr helt på ekte. For første gang har vi et samarbeid med vokalkurset som holdes på Voksenåsen hvert år i begynnelsen av august. Hit kommer Skandinavias beste unge sangere for å få inspirasjon og motivasjon fra sangpedagoger med Susanna Eken i spissen. Og fra Voksenåsen kommer de til oss!

Det finnes mange sanger hvor komponistene har latt seg inspirere av eventyrfortellinger, og i Oscarshalls ene sal får vi et utvalg slike sanger, mens vi i den andre salen får en helt nyskrevet opera basert på et av Grimms eventyr. Publikum bytter sal halvveis i evenementet og får dermed med seg begge konserter. Besøk Oscarshall denne formiddagen og la deg forføre av mytiske historier, vakker sang og hagens og slottets historiske sus.

Program

Salongen: «Eventyrlige sanger» – lieder og sanger med eventyrtema. Program kommer.

Sangere:
Helgi Reynisson
Mari Aschehoug
Sandrine Schau
Constantina Nicolaou
Christina Herresthal

Klaver: Laurits Dragsted

Spisesalen: Fra operaene Three Amputators basert på Brødrene Grimms eventyr (urframføring) og The Wild Beast of the Bungalow av Rachel J. Peters (komponist) og Royce Vavrek (librettist)

Sangere:
Emilia Utter
Ian Marcus Bjørsvik
Hedvig Haugerud
Frøydis Fegran Kopperud
Frøy Hovland Holtbakk

Klaver: Stefan Ibsen Zlatanos

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

5. august 2023
14:00
Oscarshall
2 timer (inkl. pause)

Medvirkende:
Sangere fra Voksenåsen vokalkurs

Fairy-tale Songs

We are thrilled to invite you back to Oscarshall. The small castle on Bygdøy has been one of the Oslo Chamber Music Festival’s most traditional concert venues. Last year the venue was closed due to renovations, but this year we are back.

In these two auspicious halls at Oscarshall we offer real fairy-tales. For the first time, we have a collaboration with the vocal course that is held at Voksenåsen every year at the beginning of August. Scandinavia’s best young singers come here for inspiration and motivation from singing teachers led by the renowned Susanna Eken.

There are many songs where the composers have been inspired by fairy-tales, and in one hall of Oscarshall we present a selection of such songs, while in the other hall we present a complete newly written opera based on one of Grimm’s fairy-tales. The audience changes rooms halfway through the event and thus gets to experience both concerts. Visit Oscarshall and let yourself be seduced by mythical stories, beautiful song and the historic buzz of the gardens and castle.

Program
Hall 1: “Fairy-Tale Songs” – lieder and songs with a fairy-tale theme
Hall 2: Opera with a theme from the Brothers Grimm – info to come

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 5 2023
14:00
Oscarshall
2 hours (incl. intermission)

Artists:
Singers from Voksenåsen vokalkurs

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss