Eventyrlige verdensstjerner

English below

De som virkelig følger med på det internasjonale musikkliv, vil kunne kjenne til det oppsiktsvekkende faktum at kveldens artister Barbara Hannigan og Belcea Quartet ikke har vært på samme konsertscene sammen før. Slik sett er det en liten begivenhet vi har foran oss denne mandagskvelden i Gamle Logen. Hver for seg spiller de for fulle hus verden over og er av de mest ettertraktede artister på sitt felt.

Belcea Quartet byr denne konserten på to strålende kvartetter. Franz Schubert sin strykekvartett nr. 10 ble utgitt posthumt. Han komponerte den bare 16 år gammel, og den ble framført hjemme hos komponisten (så har den også fått tilnavnet «Husholdkvartetten»!).

Dvořáks tonespråk er alltid betagende, enten det er i lengsel etter hjemlandet eller byggende på den sterke romantiske linjen han var en del av. I sin strykekvartett nr. 10 gir han oss et slavisk særpreg. Kvartetten ble bestilt av Jean Becker og Florentine-kvartetten, og Becker hadde spesielt spurt etter en «slavisk kvartett» i samme gate som Dvořáks slaviske danser og slaviske rapsodier.

Mellom disse kvartettene får vi høre Barbara Hannigan og Bertrand Chamayou framføre Hugo Wolfs Mignon-sanger. Mignon er et androgynt ungt menneske hentet fra Goethes Wilhelm Meister. Tekstene bærer preg av sterke følelser og en uforløst personlighet, og har gitt opphavet til mange fantastiske sangkomposisjoner fra ulike komponister. Hannigan og Chamayou gir oss Wolfs mesterverk.

Velkommen til en sjeldent stor aften i Gamle Logen!

Program

Franz Schubert (1797–1828): Strykekvartett nr. 10 i Ess-dur
   I: Allegro moderato
   II: Scherzo. Prestissimo
   III: Adagio
   IV: Allegro

Hugo Wolf (1860–1903): Fire Mignon-lieder
   I: Heiss mich nicht reden
   II: Nur wer die Sehnsucht kennt
   III: So lasst mich scheinen
   IV: Kennst du das Land

Antonín Dvořák (1841–1904): Strykekvartett nr. 10 i Ess-dur
   I: Allegro ma non troppo
   II: Dumka: Andante con moto – Vivace
   III: Romanza: Andante con moto
   IV: Finale: Allegro assai

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

14. august 2023
19:00
Gamle Logen
90 min (inkl. pause)

Medvirkende:
Barbara Hannigan, sopran
Bertrand Chamayou, klaver

Belcea Quartet

Great stars of music

Get ready for a rare and exciting event as international music stars Barbara Hannigan and the Belcea Quartet take the stage together for the first time at Gamle Logen! These artists are in high demand and play to sold-out crowds around the world.

The Belcea Quartet will perform two brilliant quartets. Franz Schubert’s String Quartet No. 10 was composed when he was just 16 years old and was published posthumously. It was performed at the composer’s home and is sometimes called the “Household Quartet.”

Dvořák’s breathtaking tonal language is on full display in his String Quartet No. 10, which features a distinctive Slavic character. The quartet was commissioned by Jean Becker and the Florentine Quartet, who specifically requested a “Slavic Quartet” in the vein of Dvořák’s Slavic Dances and Slavic Rhapsodies.

In between these quartets, Barbara Hannigan and Bertrand Chamayou will perform Hugo Wolf’s Mignon songs. Mignon is an androgynous young person from Goethe’s Wilhelm Meister. The lyrics are full of strong emotions and an unredeemed personality, inspiring many wonderful song compositions from various composers. Hannigan and Chamayou will present Wolf’s masterpiece.

Don’t miss this unforgettable evening at Gamle Logen!

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 14, 2023
19:00
Gamle Logen
90 minutes (incl. intermission)

Artists:
Barbara Hannigan, soprano
Bertrand Chamayou, piano

Belcea Quartet

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss