Herr og fru Bach

English below

Denne konserten er den første av tre stemningsfulle senkveldskonserter i nyoppussede Gamle Aker kirke. Og hva passer da bedre enn å ta et møte med fader Bach? Denne kvelden serverer vi et av hans mer berømte, men ikke så ofte spilte verk, nemlig Das Musikalische Opfer. Verkets tilblivelse har en fascinerende historie: Bach var på visitt hos kong Frederik den store, hvor Bachs sønn Carl Philipp Emanuel var hoffmusiker. Frederik den store kjente til Bach som en improvisator langt utenom det vanlige, og ga Bach et komplisert tema som han skulle improvisere en 3-stemmig fuge over. Dette gjorde Bach med eleganse. Deretter utfordret Frederik den store Bach til å spille en 6-stemmig fuge over samme tema. Da sa Bach at han måtte få litt tid til å arbeide med komposisjonen, og i etterkant sendte han til hoffet denne makeløse 6-stemmige fugen som har blitt omtalt som historiens mest geniale verk for klaver. Og fire måneder publiserte Bach et sett med verker som han kalte “Das musikalische Opfer”, tilegnet Frederik den store.

Denne kvelden framfører vi verket i et arrangement av Wolfgang Plagge for fiolin, bratsj, cello og cembalo, med makeløse musikere: Eldbjørg Hemsing, Nils Mönkemeyer, István Várdai og Mariangiola Martello.

Men ikke nok med det, for på denne konserten ønsker vi også å løfte fram Bachs andre kone, Anna Magdalena. Hun var en viktig samarbeidspartner for ham, hun noterte ned mange av hans komposisjoner og noen har til og med lurt på om hun var medkomponist på noen av Bachs verk. Det får vi aldri vite, men vi kan iallfall framføre noen av stykkene fra Anna Magdalenas Notebok, for å ære nettopp Anna Magdalena. Hun var en særdeles viktig person i Bachs liv. Verkene spilles av Ole Christian Haagenrud.

Velkommen til spesiell og stemningsfull konsert i Gamle Aker kirke.

Program


Johann Sebastian Bach
(1685-1750):
Das Musikalische Opfer

Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

9. august 2024
21:00
Gamle Aker Kirke
ca. 75 minutter

Medvirkende:
Eldbjørg Hemsing, fiolin
Nils Mönkemeyer, bratsj
István Várdai, cello
Mariangiola Martello, cembalo
Ole Christian Haagenrud, klaver

This concert is the first of three atmospheric late-night concerts in the newly renovated Old Aker Church. And what could be better than a meeting with Father Bach? This evening we serve up one of his more famous but less frequently performed works, Das Musikalische Opfer. The genesis of the work has a fascinating history: Bach was visiting King Frederick the Great, where Bach’s son Carl Philipp Emanuel was the court musician. Frederick the Great knew of Bach as an extraordinary improviser, and gave Bach a complicated theme on which to improvise a three-part fugue. Bach did this with elegance. Frederik the Great then challenged Bach to play a 6-part fugue on the same theme. Bach said that he needed some time to work on the composition, and afterwards he sent the court this incomparable 6-part fugue, which has been described as the most brilliant work for piano in history. And four months later, Bach published a set of works he called “Das musikalische Opfer”, dedicated to Frederick the Great.

This evening, we perform the work in an arrangement by Wolfgang Plagge for violin, viola, cello and harpsichord, with incomparable musicians: Eldbjørg Hemsing, Nils Mönkemeyer, István Várdai and Mariangiola Martello.
But that’s not all, because at this concert we also want to highlight Bach’s second wife, Anna Magdalena. She was an important collaborator to him; she wrote down many of his compositions and some have even wondered whether she was a co-composer of some of Bach’s works. We will never know, but we can perform some of the pieces from Anna Magdalena’s Notebook, in honor of Anna Magdalena herself. She was a very important person in Bach’s life. The works will be played by Ole Christian Haagenrud.

Welcome to a special and atmospheric concert in Old Aker Church.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 9, 2024
21:00
Old Aker Church
ca. 75 minutes

Artists:
Eldbjørg Hemsing, violin
Nils Mönkemeyer, viola
István Várdai, cello
Mariangiola Martello, harpsichord
Ole Christian Haagenrud, piano

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss