Hildegun Riise

Skuespiller – Actor

Hildegun Riise har vært ansatt som skuespiller ved Det Norske Teatret i Oslo siden 1986. Der har hun spilt roller som spenner fra greske tragedier til musikaler og til moderne dramatikk. Hun har også vært sentral i mange film- og TV-produksjoner, og har mottatt både filmens Amandapris samt teatrets Heddapris og Aase Byes pris. Gjennom hele karrieren har Hildegun produsert og framført en mengde poesikonserter sammen både klassiske musikere, jazz- og folkemusikere. Hun er tekstformidler både på plata «Under stjernone» (med tekster av Olav H. Hauge og musikk av Edvard Askeland) og på plata «Blått svev» (med tekster av Jon Fosse og musikk av Benedicte Maurseth og Stein Urheim). Hildegun var også redaktør for diktantologien «Plukke stjerner med hendene» (Det Norske Samlaget). I 2015 debuterte Hildegun som regissør på Nationaltheateret med «Morgon og kveld» av Jon Fosse etter hans roman som hun selv dramatiserte. I 2017 hadde hun regi på «Albert og Anna» av Frode Grytten på Riksteateret i samarbeid med Den Nationale Scene i Bergen.

Hildegun Riise has been employed as an actress at the Norwegian Theater in Oslo since 1986. She has played roles ranging from Greek tragedies to musicals and to modern drama. She has also been central in many film and TV productions, and has received both the film’s Amanda Prize and the theater’s Hedda Prize and Aase Bye’s prize. Throughout her career, Hildegun has produced and performed a number of poetry concerts together with both classical musicians, jazz and folk musicians. She is a lyricist both on the album “Under Stjernone” (with lyrics by Olav H. Hauge and music by Edvard Askeland) and on the album “Blått svev” (with lyrics by Jon Fosse and music by Benedicte Maurseth and Stein Urheim). Hildegun was the editor of the poetry anthology “Picking stars with the hands” (Det Norske Samlaget). In 2015, Hildegun made her debut as a director at the National Theater with “Morning and Evening” by Jon Fosse after his novel, which she herself dramatized. In 2017, she directed “Albert and Anna” by Frode Grytten at the National Theater in collaboration with the Nationale Scene in Bergen.

Torsdag 18. august

12:00

Det Norske Teatret (foajeen)

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss