Kongelige norske marines musikkorps

Ensemble

Kongelige Norske Marines Musikkorps, populært kalt Marinemusikken, er et av fem norske profesjonelle militærkorps. Korpset er et unikt og populært ensemble, og består i dag av 27 musikere. Marinemusikken utfører hvert år en rekke viktige oppdrag for Forsvaret, regjeringen og Kongehuset. Gjennom konserter og andre oppdrag i forbindelse med statsbesøk, nasjonale merkedager og offisielle seremonier, i og utenfor Forsvaret, bidrar korpset til økt synlighet og fokus på den viktige funksjonen Forsvaret har i samfunnet. Marinemusikken har gjennom sine konserter opparbeidet seg et ry som et av verdens ledende blåseorkestre og har representert Forsvaret og nasjonen Norge på oppdrag i blant annet USA, Frankrike, Russland, Kina og Spania. José Carreras, Lise Davidsen, Solveig Kringlebotn og Ole Edvard Antonsen er bare noen av artistene Marinemusikken har samarbeidet med opp gjennom årene.

The Royal Norwegian Marines Band (RNMB) is one of five Norwegian professional military bands. The band is a unique and popular ensemble, and currently consists of 27 musicians. Every year, the RNMB carries out a number of assignments for the Norwegian Armed Forces, the government and the Royal House. Through concerts and other assignments in connection with state visits, national anniversaries and official ceremonies, inside and outside the Armed Forces, the RNMB contributes to increase visibility and focus on the important function the Armed Forces have in society. Through its concerts, RNMB has built up a reputation as one of the world’s leading brass bands and has represented the Armed Forces and the nation of Norway on assignments in, among other places, the USA, France, Russia, China and Spain. José Carreras, Lise Davidsen, Solveig Kringlebotn and Ole Edvard Antonsen are just some of the artists RNMB has collaborated with over the years.

Lørdag 20. august

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss