Kunstnerisk råd

Artistic Council

Marianne Beate Kielland

KUNSTNERISK LEDER – ARTISTIC DIRECTOR

FOTO: Morten Krogvold

Marianne Beate Kielland studerte ved Norges Musikkhøgskole under Svein Bjørkøy, og senere med Oren Brown og Barbara Bonney. Hun er etablert som en av Europas fremste sangere og opptrer jevnlig på konsertscener i Europa, Østen og Amerika under dirigenter som Andrew Manze, Jordi Savall, Masaaki Suzuki og Rinaldo Alessandrini.

Magasinet Gramophone skriver om Marianne Beate Kielland: «The mezzo-soprano is quite outstanding: strong, firm, sensitive in modulations, imaginative in her treatment of words, with a voice pure in quality, wide in range and unfalteringly true in intonation.»

Kielland ble i 2012 nominert til Grammy innen kategorien «Best Vocal Classical Album» for sin CD-utgivelse «Veslemøy Synsk» av Olav Anton Thommessen, og har med denne og nærmere 60 andre innspillinger, samt utstrakt konsertvirksomhet befestet seg som en bemerkelsesverdig interpret av repertoar fra barokken helt fram til vår tids musikk.

Kielland har også vært festivalsjef for ILIOS-festivalen i Harstad, daglig leder i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest og kunstnerisk leder for Risør Kammermusikkfest.

Marianne Beate Kielland studied at the Norwegian Academy of Music under Svein Bjørkøy, and later with Oren Brown and Barbara Bonney. She is established as one of Europe’s leading singers and performs regularly on concert stages in Europe, the East and America under conductors such as Andrew Manze, Jordi Savall, Masaaki Suzuki and Rinaldo Alessandrini.

Gramophone magazine writes about Marianne Beate Kielland: “The mezzo-soprano is quite outstanding: strong, firm, sensitive in modulations, imaginative in her treatment of words, with a voice pure in quality, wide in range and unfalteringly true in intonation.”

In 2012, Kielland was nominated for a Grammy in the category “Best Vocal Classical Album” for her CD release “Veslemøy Synsk” by Olav Anton Thommessen, and with this and nearly 60 other recordings, as well as extensive concert activity, she has established herself as a remarkable interpreter of repertoire from the Baroque period right up to the music of our time.

Kielland has also been festival director of the ILIOS festival in Harstad, general manager of the Lofoten International Chamber Music Festival and artistic director of the Risør Chamber Music Festival.

Eldbjørg Hemsing

KUNSTNERISK RÅD – ARTISTIC COUNCIL

FOTO: Eldbjørg Hemsing © Gregor Hohenberg

Eldbjørg Hemsing er født i Valdres og begynte å spille fiolin da hun var fem år gammel. Hun studerte ved Barratt Due i Oslo og med Professor Boris Kuschnir i Wien. Eldbjørg er i dag ansett som en av de fremste utøverne i den rike norske musikktradisjonen. 

Høydepunkter fra tidligere sesonger inkluderer konserter med Bergen Filharmoniske Orkester ved åpningen av Festspillene i Bergen i 2020, og med Vancouver Symphony Orchestra, Zürcher Kammerorchester, MDR Sinfonieorchester Leipzig, Shanghai Philharmonic Orchestra og Hong Kong Philharmonic Orchestra.

I mars 2018 slapp Eldbjørg sitt debutalbum med fiolinkonserter av Hjalmar Borgstrøm og Dmitrij Sjostakovitsj, spilt inn med Wiener Symphoniker og Olari Elis. Den så langt siste innspillingen hennes, Griegs sonater på BIS, har mottatt svært gode kritikker. 

Eldbjørg er en ivrig kammermusiker og har vært med på fremføringer på blant annet Mozartwoche Salzburg, Dialoge Festival Salzburg, Musikwoche Bad Berleburg og på sin egen festival, Hemsingfestivalen.  

Eldbjørg Hemsing was born in Valdres and started playing the violin at the age of five. She studied at Barratt Due in Oslo and with Professor Boris Kuschnir in Vienna. Eldbjørg is today considered one of the foremost performers in the rich Norwegian musical tradition.

Highlights from previous seasons include concerts with the Bergen Philharmonic Orchestra at the opening of the Bergen International Festival in 2020, and with the Vancouver Symphony Orchestra, Zürcher Kammerorchester, MDR Sinfonieorchester Leipzig, Shanghai Philharmonic Orchestra and Hong Kong Philharmonic Orchestra.

In March 2018, Eldbjørg released her debut album of violin concertos by Hjalmar Borgstrom and Dmitri Shostakovich, recorded with the Vienna Symphony Orchestra and Olari Elis. Her most recent recording to date, Grieg’s sonatas on BIS, has received very good reviews.

Eldbjørg is an avid chamber musician and has participated in performances at Mozartwoche Salzburg, Dialoge Festival Salzburg, Musikwoche Bad Berleburg and at her own festival, Hemsingfestivalen.

Wolfgang Plagge

KUNSTNERISK RÅD – ARTISTIC COUNCIL

Wolfgang Plagge begynte å spille klaver som fireåring, og som tolvåring debuterte han som pianist i Universitetets Aula. Wolfgang har studert klaverspill i Oslo og musikkhøgskolen i Hamburg. Hans komposisjonslærere i Norge var Øistein Sommerfeldt og Johan Kvandal, og i Tyskland studerte han med György Ligeti. Wolfgang begynte å komponere allerede som barn, og har nå en omfattende verkliste med stort innholdsmessig spenn.

Som klaversolist og kammermusiker er Wolfgang aktiv over hele verden, og han samarbeider med en rekke av våre mest anerkjente musikere, både innenlands og utenlands.

Wolfgang har en sterk forkjærlighet for historisk og musikkhistorisk forskning, noe hans komposisjoner ofte bærer preg av. Han har utviklet et egenrådig og engasjerende tonespråk som har skaffet ham et stort publikum og begeistrede utøvere over hele kloden.

Wolfgang har med årene fått et stort publikum som folkekjær foredragsholder og formidler av musikk, blant annet gjennom tallrike programmer i NRK. Siden 2002 har han vært tilknyttet Norges Musikkhøgskole, fra 2009 som professor.

Wolfgang Plagge started playing the piano at the age of four, and at the age of twelve he made his debut as a pianist at the University’s Assembly Hall. Wolfgang studied piano in Oslo and at the Hamburg Academy of Music. His composition teachers in Norway were Øistein Sommerfeldt and Johan Kvandal, and in Germany he studied with György Ligeti. Wolfgang began composing as a child and now has an extensive list of works with a wide range of content.

As a piano soloist and chamber musician, Wolfgang is active all over the world, collaborating with a number of our most renowned musicians, both at home and internationally.

Wolfgang has a strong penchant for historical and music historical research, which is often reflected in his compositions. He has developed an idiosyncratic and engaging tonal language that has earned him a large audience and enthusiastic performers across the globe.

Over the years, Wolfgang has additionally gained a large audience as a popular lecturer and communicator of music, including through numerous programs on NRK (Norwegian Broadcasting Corporation). He has been affiliated with the Norwegian Academy of Music since 2002, and a professor since 2009.

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss