Kvinner i kunsten

English below

Gårsdagen bød på en hel konsert med musikk av Agathe Backer-Grøndahl, men norsk musikkliv rundt århundreskiftet til 1900-tallet var preget av flere kvinner enn bare Agathe! Vi inviterer til lunsjkonsert på Nasjonalmuseet hvor vi presenterer fire kvinner som spilte en betydelig rolle i norsk musikkliv på denne tiden: Anna Lindeman, Borghild Holmsen, Signe Lund og Anne-Marie Ørbeck.

Blant deres komposisjoner finnes mye vakker musikk, særlig for soloklaver og for sang, men Anna Lindeman skrev også en strykekvartett som vi gleder oss til å høre Oslo Strykekvartett spille. Historiene om disse fire viktige kvinnene skal vi også fortelle, og Wolfgang Plagge og Marianne Beate Kielland både synger, spiller og forteller.

I forbindelse med denne konserten blir det også mulig å delta på en omvisning på Nasjonalmuseet. Den tar oss til kunsten til samtidige kvinnelige bildende kunstnere, og gjennom dette håper vi å kunne gi et litt mer komplett bilde av hvordan kvinnene også satte sitt preg på norsk kunst- og musikkliv i overgangen mellom 1800- og 1900-tallet og årene etterpå.

Program


Signe Lund
(1868-1950):
Festforspil, op. 21

O Herre, op. 26 nr. 1
Ad astra

Legende, op. 16

Borghild Holmsen (1865-1938):
Festindtog på Akershus

O bist du wie ich dich träume

Der staar en sorg

Og atter ser jeg

Baaten driver (fra Fjordbilleder)

Anna Lindeman (1859-1938):
En sangfugl – Fossekallen

Høst

Fjorden

Bækken, op. 8

Strykekvartett

Aftenstemning, op. 5

Anne-Marie Ørbeck (1911-1996):
Vaggsång

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

9. august 2024
13:00
Nasjonalmuseet
ca. 1 time

Medvirkende:
Marianne Beate Kielland, mezzosopran
Wolfgang Plagge, klaver

Oslo Strykekvartett:
Geir Inge Lotsberg, fiolin
Liv Hilde Klokk-Bryhn, fiolin
Magnus Boye Hansen, bratsj
Øystein Sonstad, cello

Yesterday offered an entire concert featuring music by Agathe Backer-Grøndahl, but Norwegian music life in the beginning of the 20th century was characterized by more women than just Agathe!

We invite you to a lunchtime concert at The National Museum where we present four women who played a significant role in Norwegian musical life at this time: Anna Lindeman, Borghild Holmsen, Signe Lund and Anne-Marie Ørbeck.

Their compositions include much beautiful music, especially for solo piano and for song, but Anna Lindeman also wrote a string quartet that we look forward to hearing the Oslo String Quartet perform. The stories of these four important women will also be told, by Wolfgang Plagge and Marianne Beate Kielland in song, play and performance.

In connection with this concert, it will also be possible to take part in a guided tour in the exhibition of The National Museum. The tour will take us to the art of contemporary female visual artists, and through this we hope to provide a slightly more complete picture of how women also left their mark on Norwegian art and music life in the transition between the 19th and 20th centuries, and the years afterwards.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 9, 2024
13:00
The National Museum
ca. 1 hour

Artists:

Marianne Beate Kielland, mezzo-soprano
Wolfgang Plagge, piano

Oslo String Quartet:
Geir Inge Lotsberg, violin
Liv Hilde Klokk-Bryhn, violin
Magnus Boye Hansen, viola
Øystein Sonstad, cello

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss