Ladies First!

English below

Lenge neglisjert og glemt av musikkhistorien – men spesielt i barokken finnes det mange store kvinnelige komponister!

Ta for eksempel den fascinerende venetianske sangerinnen og komponisten Barbara Strozzi (1619–1677); hun står som oppfinneren av kantaten. I sine mer enn 125 enkeltverk synger hun virtuost og ukonvensjonelt om kjærlighet, lyst og smerte som ingen annen.

Eller Francesca Caccini (1587–1640); datter i en stor musikerfamilie i Firenze og en svært suksessrik komponist i sin tid, ansatt ved hoffet til Medici, og forresten musikkhistoriens første kvinnelige komponist av en opera.

Eller den høybegavede Isabella Leonarda (1620–1704) som ble sendt til et Ursulinerkloster som 16-åring, akkurat som hennes fem søstre. Hun levde nesten 70 år i klosteret, hvor hun skrev sine 200 verk med religiøs musikk. Men også hun var en pionér: hun har skrevet de første kvinnelige instrumentalverk i musikkhistorien – betydelige, modige og karismatiske verk.

Andre eminente kvinnelige personligheter i dette programmet er Caterina Assandra (1590–etter 1618) og Chiara Margerita Cozzolani (1602–1677), begge komponerende nonner som var kjent langt utenfor Italia i sin tid. I en tid da kvinnelig kunstuttrykk ofte ble marginalisert, krevdes det stor personlighet og mot for å bli sett og hørt. Ikke bare finner vi mengder med gripende og ekstraordinær musikk, men vi finner også historier om interessante og ukonvensjonelle liv, og blir kjent med modige kvinner som kjempet for sin rett til å bli hørt.

Program

Francesca Caccini (1587–1640):
Fra operaen La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina: Prima sinfonia

Barbara Strozzi (1619–1677):
Che si può fare, op.8

Isabella Leonarda (1620–1704):
Sonata quinta, op.16

Barbara Strozzi:
L’astratto, op 8, nr.4

Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729):
Fra Pièces de clavecin livre 1:
Suite nr. 3 en La mineur: Prelude-Allemande

Chiara Margarita Cozzolani (1602–1679):
Laudate dominum omnes gentes

Pause

Francesca Caccini:

Maria, dolce Maria

Caterina Assandra (1590–1618):
Fra Mottetti, op. 2: Duo Seraphim

Isabella Leonarda:
Sonata duodecima op. 16

Bianca Maria Meda (1665–1700):
Motett Cari Musici
Resitativ – aria I – resitativ II – aria II – alleluia

Dato:
Tid:
Sted:

Varighet:

11. august 2024
18:00
Slottskirken, Akershus festning

Medvirkende:
Berit Norbakken, sopran

Oslo Circles:
Astrid Kirschner, barokkfiolin/leder
Maria Ines Zanovello, barokkfiolin
Lucia Krommer, viola da gamba
Karl Nyhlin, teorbe
Mariangiola Martello, cembalo

Long neglected and forgotten by music history – but there are many great female composers, especially in the Baroque period!

Take, in example, the fascinating Venetian singer and composer Barbara Strozzi (1619-1677), who is considered the inventor of the cantata. In her more than 125 individual works, she sings virtuosically and unconventionally about love, desire and pain like no other.

Or Francesca Caccini (1587-1640), daughter of a large family of musicians in Florence and a highly successful composer in her time, employed by the Medici court, and incidentally the first female composer of an opera in music history.

Or the highly gifted Isabella Leonarda (1620-1704) who was sent to an Ursuline convent at the age of 16, just like her five sisters. She lived almost 70 years in the convent, where she wrote her 200 works of religious music. But she was also a pioneer: she wrote the first female instrumental works in music history – significant, courageous, and charismatic works.
Other eminent female personalities in this program are Caterina Assandra (1590-after 1618) and Chiara Margerita Cozzolani (1602-1677), both composing nuns who were known far beyond Italy in their time. At a time when female artistic expression was often marginalized, it took great personality and courage to be seen and heard. Not only do we find plenty of poignant and extraordinary music, but we also find stories of interesting and unconventional lives, and get to know brave women who fought for their right to be heard.

Date:
Time:
Place:

Duration:

August 11, 2024
18:00
The Palace Chapel, Akerhus Fortress

Artists:
Berit Norbakken, soprano

Oslo Circles:
Astrid Kirschner, baroque violin/leader
Maria Ines Zanovello, baroque violin
Lucia Krommer, viola da gamba
Karl Nyhlin, theorbo
Mariangiola Martello, harpsichord

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss