Lili og Nadia

English below

To kvinner – to søstre. Den ene, Lili; uendelig talentfull komponist og den første kvinnelige vinner av Prix de Rome (fransk høythengende komponistpris), men død bare 24 år gammel. Den andre, Nadia; også komponist – om enn med mindre suksess enn søsteren. Men en særdeles berømt pedagog – “a great teacher who taught great composers”, og også læreren til mange berømte utøvere vi kjenner i dag: Daniel Barenboim, Elliot Carter. Aaron Coplan, John Elliot Gardiner, Philipp Glass, Quincy Jones, Astor Piazolla og mange flere.

På denne konserten forteller vi historien til Lily og Nadia. På grunn av Lilys tidlige død er historien tragisk. Men den er også fabelaktig, siden Nadia ble en slik enormt viktig og berømt pedagog, og samtidig var hun også den første kvinne som dirigerte store orkestre i Amerika og Europa, blant annet BBC Symphony og Boston og Philadelphia Symphony.

Vi får høre verk av Nadias studenter: Bacewicz, Copland og Piazzolla, vi får høre vakker klavermusikk fra Lilys hånd med Ole Christian Haagenrud, og vi får ikke minst framført et splitter nytt kammerarrangement signert Wolfgang Plagge av Lilys store kantate Faust et Hélène. Det var med dette verket hun vant Prix de Rome. Faust et Hélène er bygget på Goethes Faust og er et stort anlagt verk for tre sangsolister (Marianne Beate Kielland, Magnus Staveland og Christian Immler) og klaver eller stort orkester, eller altså denne gangen kammerensemble.

På denne konserten er vi også veldig glad for å være tilbake i Freiasalen, en sal som har vært sentral i Kammermusikkfestivalens historie. Velkommen til stor konsert i historiske omgivelser!


Program


Geirr Tveitt (1908-1981):
Menuett à Nadia da Norvegia

Lili Boulanger (1893-1918):
Trois Morceaux pour Piano:

D’un Vieux Jardin 

D’un Jardin Clair
Cortege

Grażyna Bacewicz (1909-1969):
Trio for obo, fiolin og cello
1. Adagio

  1. Andante
  2. Vivo

Aaron Copland (1900-1990):
Four piano blues
1. Freely Poetic
2. Soft and Languid
3. Muted and Sensuous
4. With Bounce

Lili Boulanger:
Faust et Hélène (30’)

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

8. august 2024
19:00
Freiasalen
ca. 90 minutter (inkl. pause)

Medvirkende:
Marianne Beate Kielland, mezzosopran
Magnus Staveland, tenor
Christian Immler, bass
Geir Inge Lotsberg, fiolin
Liv Hilde Klokk-Bryhn, fiolin
Elise Båtnes, fiolin
Magnus Boye Hansen, bratsj
Michael Grolid, bratsj
Øystein Sonstad, cello
Jan Clemens Carlsen, cello
Louisa Tuck, cello
Anders Rove, kontrabass
Tom Ottar Andreassen, fløyte
Christoph Hartmann, obo
Ole Christian Haagenrud, klaver
Wolfgang Plagge, klaver

Two women – two sisters. Lili; infinitely talented composer and the first female winner of the Prix de Rome (France’s most prestigious composer prize), but dead at the age of 24. The other, Nadia; also a composer – albeit less successful than her sister. But an extremely famous pedagogue – “a great teacher who taught great composers”, and the teacher of many famous performers we know today: Daniel Barenboim, Elliot Carter. Aaron Coplan, John Elliot Gardiner, Philipp Glass, Quincy Jones, Astor Piazolla and many more.

In this concert, we tell the story of Lily and Nadia. Because of Lily’s early death, the story is tragic. But it is also fabulous, as Nadia became such a hugely important and famous educator, as well as being the first woman to conduct major orchestras in America and Europe, including the BBC Symphony and the Boston and Philadelphia Symphonies.

We will hear works by Nadia’s students: Bacewicz, Copland and Piazzolla, we will hear beautiful piano music from Lily’s hand with Ole Christian Haagenrud, and not least we will hear a brand new chamber arrangement by Wolfgang Plagge of Lily’s great cantata Faust et Hélène. It was with this work that she won the Prix de Rome. Faust et Hélène is based on Goethe’s Faust and is a large-scale work for three vocal soloists (Marianne Beate Kielland, Magnus Staveland and Christian Immler), usually with piano or large orchestra, or this time a chamber ensemble. We are thrilled to reunite with the wonderful Freia Hall for this concert. A hall that has been central to the history of the Oslo Chamber Music Festival. Welcome to a magical concert in historic surroundings!

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 8, 2024
19:00
Freia Hall
ca. 90 minutes (including intermission)

Artists:
Marianne Beate Kielland, mezzo-soprano
Magnus Staveland, tenor
Christian Immler, bass
Geir Inge Lotsberg, violin
Liv Hilde Klokk-Bryhn, violin
Elise Båtnes, violin
Magnus Boye Hansen, viola
Michael Grolid, viola
Øystein Sonstad, cello
Jan Clemens Carlsen, cello
Louisa Tuck, cello
Anders Rove, double bass
Tom Ottar Andreassen, flute
Christoph Hartmann, oboe
Ole Christian Haagenrud, piano
Wolfgang Plagge, piano

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss