Lingua Ignota - Hildegard von Bingens ukjente språk

English below

Finnes det noe vakrere enn klangen av messingkvintett i en middelalderkirke? Det er en stor glede å invitere til senkveldkonsert med Stockholm Chamber Brass i Gamle Aker Kirke, messingkvintetten som i American Record Guide ble omtalt som “I cannot imagine that a better brass quintet has ever existed”.

Siden kvintettens begynnelse i 1988 har de vært banebrytende både innen utøvelse og utvikling av nytt repertoar for denne besetningen, og de opptrer jevnlig på verdens ledende festivaler.

Til oss kommer de med et spennende og stemningsfullt program – en vakker blanding av musikk fra vår tid og fra gammel tid. Konsertens hovedverk er Lingua Ignota – Hildegard von Bingens ukjente språk. Hildegard von Bingen skapte et eget språk for å prise livet og verden. Hennes skrifter om natur og medisin ble skrevet på latin, det samme ble hennes visjonære tekster og også ordene til hennes egne komposisjoner. Men hun oppfant også et helt nytt språk, med over tusen nye ord. De var kanskje hennes hemmelige nøkler for å overskride jordelivets grenser? Men ordene er ikke høyverdige eller overjordiske, snarere tvert imot tilhører de livet i sin helhet, kroppslig og materielt, for eksempel Nascuzirz (nesebor), Scauril (mage) og Fluanz (urin). Tekstene om og rundt Hildegard von Bingen leses av Greta Andersberg.

Konserten er den tredje i rekken av vårt stemningsfulle senkveldsprogram i nyoppussede Gamle Aker Kirke.

Program


Karin Rehnqvist
(1957-):
Valv

Thomas Tallis, Thomas Morley, Orlando Gibbons m.fl:
Engelsk madrigalsuite (arr. Tom Poulson)

Djuro Zivkovic (1975-):
Fra Quintet Byzantine:
Procession I, Cermony II og Procession II

 

Fransisco Coll (1985-):
Fra Brass Quintet:
Canzona og Chorale

 

Molly Kien (1979-):
Variations on a Haircut

Hildegard von Bingen (ca. 1098-1179):
Lingua Ignota

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

11. august 2024
21:00
Gamle Aker Kirke
ca. 80 minutter (inkl. kort pause)

Medvirkende:
Greta Andersberg, resitasjon

Stockholm Chamber Brass:
Urban Agnas, trompet
Tom Poulson, trompet
Annamia Larsson, horn
Jonas Bylund, trombone
Dirk Hirthe, tuba

Is there anything more beautiful than the sound of a brass quintet in a medieval church? It is a great pleasure to invite you to a late-night concert with Stockholm Chamber Brass in Old Aker Church, the brass quintet that was described in the American Record Guide as “I cannot imagine that a better brass quintet has ever existed”. 

Since the quintet’s inception in 1988, they have pioneered both performance and development of new repertoire for this ensemble, and they regularly perform at the world’s leading festivals. 

They join us with an exciting and evocative program – a beautiful mix of music from our time and from the past. The main work of the concert is Lingua Ignota – Hildegard von Bingen’s unknown language. Hildegard von Bingen created her own language to praise life and the world. Her writings on nature and medicine were written in Latin, as were her visionary texts and the words to her own compositions. But she also invented a whole new language, with over a thousand new words. Perhaps they were her secret keys to transcending the boundaries of earthly life? But the words are not lofty or otherworldly; on the contrary, they belong to life in its entirety, bodily and materially, such as Nascuzirz (nostril), Scauril (stomach) and Fluanz (urine). The texts about and around Hildegard von Bingen will be read by Greta Andersberg. 

The concert is the third in the series of our atmospheric late-night program in the newly renovated Old Aker Church.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 11, 2024
21:00
Old Aker Church
ca. 80 minutes (including short intermission)

Artists:
Greta Andersberg, recitation

Stockholm Chamber Brass:
Urban Agnas, trumpet
Tom Poulson, trumpet
Annamia Larsson, horn
Jonas Bylund, trombone
Dirk Hirthe, tuba

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss