Lise Fjeldstad

Skuespiller – Actor

Lise Fjeldstad gikk ut av Statens Teaterhøyskole i 1963. Hun var så ansatt ved Det Norske Teatret og Fjernsynsteatret før hun kom til Nationaltheatret i 1975 hvor hun har vært i nesten 40 år. Hun er kjent for norske og utenlandske filmer og TV-produksjoner, og har gjestet mange av de store utenlandske teatrene. Lise har også arbeidet som instruktør i radio og ved de fleste norske teatre. Hun har vunnet en lang rekke priser, blant dem er Amandaprisen , Heddaprisen, Svensk Films «Guldbaggen», Kritikerprisen, Radioteatrets pris,  Per Aabels Ærespris, Aase Byes Ærespris, Henrik Ibsens jubileumspris, Ibsen Centennial Award, Oslo bys kulturpris, Oslo bys vels ærespris, Anders Jahres Kulturpris, og Årets Hederssenior 2018. Lise er kommandør med Stjerne av den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Lise Fjeldstad graduated from the Norwegian Theater Academy in 1963. She was then employed by the Norwegian Theater and the Television Theater before joining the National Theater in 1975, where she has been for almost 40 years. She is known for both Norwegian and foreign films and TV productions, and has played in many a major foreign theater. Fjeldstad has also worked as a director in radio as well as most Norwegian theaters. She has won a number of awards, among them the Amanda Prize, the Hedda Prize, the Swedish Film «Guldbaggen», the Critics Prize, the Radio Theater Prize, Per Aabel’s Honorary Prize, Aase Byes Honorary Prize, Henrik Ibsen’s anniversary prize, Ibsen Centennial Award, Oslo City’s Culture Prize, Oslo City’s Honorary Prize, Anders Jahres Culture Prize, and Honorary Senior of the Year 2018. Fjeldstad is Commander with Star of the Royal Norwegian St. Olav Order.

Tirsdag 16. august

Onsdag 17. august

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss