Lunsjkonsert under åpen himmel

English below

Vi ønsker velkommen til den siste av tre lunsjkonserter på Musikkpaviljongen på Karl Johan. Ta med kaffe eller lunsj og tilbring en time med oss, eller gå forbi og få med deg noen toner på vei til eller fra.

De siste årene har vi hatt gledelig samarbeid med musikklinjen ved Foss videregående skole på disse paviljongkonsertene. Så også i år. Musikklinjen ved Foss videregående skole er en viktig tidlig musikkutdanningsinstitusjon i Oslo, her er det mange store musikere som starter og har startet musikkopplæringen og -karrieren.

Velkommen til ungdommelig og inspirerende formiddag på Karl Johan!

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

12. august 2024
12:00
Musikkpaviljongen

Medvirkende:
Unge musikere fra Foss videregående skole

We welcome you to the last of three lunchtime concerts at the Karl Johan music pavillion. Bring coffee or lunch and spend an hour with us, or walk by and catch some tunes on your way to or from somewhere else.

In recent years, we have enjoyed a happy collaboration with the music department at Foss High School on these pavilion concerts. This year is no exception. The music department at Foss High School is an important early music education institution in Oslo, where many great musicians start and have started their music education and careers.

Welcome to a youthful and inspiring morning at Karl Johan!

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 12, 2024
12:00
The Music Pavillion

Artists:
Young musicians from Foss High School

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss