Máni – omkranset av månen

English below

På den første av fire senkveldskonserter på årets festival låner vi øret til Benedicte Maurseth og Sarah-Jane Summers. Vi kan fremdeles la oss forføre, men denne gangen av månen. Verket Máni er nemlig tilegnet månen, og var bestillingsverk til Vossajazz i 2022. Både Maurseth og Summers er kjent for sine dype røtter i norsk og skotsk folkemusikk, og i sitt spill trekker de linjer til samtidsmusikk, jazz, verdensmusikk og barokkmusikk. Utforsking av lyd og repetisjonens kraft er kjernen i Máni, som er det norrøne ordet for måne. Her gir rytmer og repetetive fraser assosiasjoner til gangar og springar, så vel som skotske melodier, amerikansk minimalisme og fritt improvisert musikk. Verkets urframføring på Vozzajazz ble framhevet som en av festivalens store høydepunkt. Publikum plasseres i ring rundt utøverne, her ligger alt til rette for en nær og spesiell festivalopplevelse.

Program

Benedicte Maurseth (1983–) og Sarah-Jane Summers (1977): Máni

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

5. august 2023
21:00
Sentralen
1 time (ingen pause)

Medvirkende:
Benedicte Maurseth, hardingfele
Sarah-Jane Summers, fele

Randiane Aalberg Sandboe, lysdesign

Máni – Surrounded By The Moon

At the first of four late-night concerts at this year’s festival, we lend an ear to Benedicte Maurseth and Sarah-Jane Summers. We can still be seduced, only this time by the moon. The piece Máni is dedicated to the moon and was commissioned for Vossajazz in 2022. Both Maurseth and Summers are known for their deep roots in Norwegian and Scottish folk music, and in their playing they seamlessly combine contemporary music, jazz, world music and baroque music. Exploration of sound and the power of repetition is at the heart of Máni, which is the Norse word for moon. Here, rhythms and repetitive phrases give associations to folk dances as well as Scottish melodies, American minimalism and freely improvised music. The work’s premiere at Vozzajazz was one of the festival’s highlights. The audience is placed in a ring around the performers, and everything is arranged for an intimate and special festival experience.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 5, 2023
21:00
Sentralen
1 hour (no intermission)

Artists:
Benedicte Maurseth, Hardanger fiddle
Sarah-Jane Summers, fiddle

Randiane Aalberg Sandboe, lighting design

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss