Mestermøte med Mørk og Gimse

English below

På kveldens store konsert i Gamle Logen serverer vi to ruvende skikkelser i Oslo Kammermusikkfestivals 35-årige historie. Truls Mørk har vært og er en av våre mest betydningsfulle norske utøvere, med en verdensomspennende karriere som er makeløs. Samtidig har han gjestet Oslo Kammermusikkfestival en rekke ganger, og det er en stor glede å igjen ha ham med på vårt festivalprogram. Ved hans side; en annen særdeles sentral norsk utøver, tidligere kunstnerisk leder av festivalen og med i programarbeidet i omlag 30 år, nemlig Håvard Gimse.

Vi ser stort fram til en festaften i Gamle Logen med Truls og Håvard på podiet.

Programmet er preget av musikken til den sterkt religiøse komponisten César Franck. Men i kveldens to hovedverk – cellosonaten og klaverkvintetten, vises det fram en mindre streng – en lysere side ved Francks musikk. Så hører da også disse to verkene til de som er mest elsket av Francks komposisjoner, og det anslås at de ble komponert i en tid (1878-79) hvor Franck var svært betatt av en av sine unge studenter.

På denne konserten vender vi også tilbake til søstrene Boulanger. Nadia Boulanger skal ha sagt om Francks klaverkvintett at “den inneholder flere ppp- og fff-markeringer enn noe annet kammerverk”, med andre ord et særdeles ekspressivt verk. Til sammenlikning får vi da høre hvordan Nadia selv komponerte musikk for cello i hennes Trois Pièces pour violoncelle et piano. Og fra Lilis hånd får vi høre 2 Morceaux pour violon et piano. Foruten Truls Mørk og Håvard Gimse spiller Henning Kraggerud, Eldbjørg Hemsing og Nils Mönkemeyer på kveldens konsert. Det er med andre ord få grunner til å bli hjemme denne kvelden.


Program

César Franck (1822-1890):
Sonate for cello og klaver i A-Dur, FWV 8

 1. Allegretto ben moderato
 2. Allegro
 3. Recitativo – Fantasia. Ben moderato – molto lento
 4. Allegretto poco mosso

Lili Boulanger (1893-1918):
2 Morceaux pour violon et piano

 1. Nocturne. Assez lent
 2. Cortège. Pas vite

Nadia Boulanger (1887-1979):
Trois Pièces pour violoncelle et piano

 1. Modéré
 2. Sans votesse et à l’aise
 3. Vite et nerveusement rythmé

 

— pause —

César Franck:
Klaverkvintett i F-moll

 1. Molto moderato quasi lento
 2. Lento, con molto sentimento
 3. Allegro con troppo ma non fuoco

 

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

12. august 2024
19:00
Gamle Logen
1 time, 45 minutter (inkl. pause)

Medvirkende:

Klaverkvintett:
Henning Kraggerud, fiolin
Eldbjørg Hemsing, fiolin
Nils Mönkemeyer, bratsj
Truls Mørk, cello
Håvard Gimse, klaver

At tonight’s big concert in Gamle Logen, we serve up two towering figures in Oslo Chamber Music Festival’s 35-year history. Truls Mørk has been and is one of our most significant Norwegian performers, with a worldwide career that is incomparable. At the same time, he has visited Oslo Chamber Music Festival several times, and it is with great pleasure that we once again have him on our festival program. At his side, another very important Norwegian performer, former artistic director of the festival and involved in the program work for about 30 years, namely Håvard Gimse.

We are looking forward to a festive evening in Gamle Logen with Truls and Håvard on the podium.

The program is characterized by the music of the strongly religious composer César Franck. But in the evening’s two main works – the cello sonata and the piano quintet – a lighter side of Franck’s music is revealed. These two works are also among the most beloved of Franck’s compositions, and it is estimated that they were composed at a time (1878-79) when Franck was very much infatuated with one of his young students. 

In this concert we also return to the Boulanger sisters. Nadia Boulanger is said to have said of Franck’s piano quintet that “it contains more ppp and fff markings than any other chamber work”, in other words a highly expressive work. By way of comparison, we hear how Nadia herself composed music for cello in her Trois Pièces pour violoncelle et piano. And from Lili’s hand we hear 2 Morceaux pour violon et piano. 

In addition to Truls Mørk and Håvard Gimse, Henning Kraggerud, Eldbjørg Hemsing and Nils Mönkemeyer will play at tonight’s concert. In other words, there are few reasons to stay at home this evening.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 12, 2024
19:00
Gamle Logen
1 hour, 45 minutes (including intermission)

Artists:

Piano Quintet:
Henning Kraggerud, violin
Eldbjørg Hemsing, violin
Nils Mönkemeyer, viola
Truls Mørk, cello
Håvard Gimse, piano

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss