Nico Widerberg

Festivalkunstner – Festival artist

Maleri: Nico Widerberg

Med en utøyelig kreativ impuls ­(noe som ser ut til å være en Widerberg-tradisjon) ble Nico Widerberg internasjonalt anerkjent tidlig i karrieren. Gjennom å konkurrere for – og vinne – en rekke offentlige oppdrag for store skulpturer etablerte han seg raskt i både Skandinavia og Storbritannia. Skulptureringen hans er tidløs, enten skulpturene er laget i bronse, granitt eller glass. Nico forener tradisjoner så forskjellige som før-klassisk gresk og Giacometti i et stille og monolittisk uttrykk. Noen ganger virker det som at Widerbergs form for nyklassisisme har gått ufortrødent forbi et helt århundre med modernisme og det som fulgte etter. Nicolaus Widerberg ble født i Oslo i 1960 og er sønn av den anerkjente norske maleren Frans Widerberg. Etter uteksaminering fra kunstakademiet i Oslo fortsatte han studiene i Frankrike og Italia, og i 1991 mottok han statens kunstnerstipend.

Driven by an almost unrelenting creative impulse, which seems to be a Widerberg tradition, Nico Widerberg achieved international recognition early in his career. By competing and winning many significant public commissions for large-scale sculpture he rapidly established himself in both Scandinavia and Britain. His figure sculpture is timeless, whether it is made in bronze, granite, or glass. Predominantly still and monolithic, it unites traditions as diverse as pre-classical Greek and the elongated presences of Giacometti. Sometimes it seems as if in developing a stubbornly private form of neo-classicism Widerberg has insouciantly by-passed a century of modernism and its aftermath. Nicolaus Widerberg was born in Oslo in 1960, the son of the distinguished Norwegian painter Frans Widerberg. After graduating from the Academy in Oslo he continued his studies in France and Italy, and in 1991 he received a state scholarship.

Søndag 21. august

16:00

Frans og Nico Widerbergs hjem og atelier

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss