Nina Grieg - ikke bare komponisthustru

Konsertforedrag med Liv og Torkil Baden

English below

Nina Hagerup Grieg (1845-1935) var Edvard Griegs kusine, hustru, og mor til deres datter. Hun urframførte Edvards sanger: «Jeg hadde dem inni meg. Nå han kom med noe nytt, så behøvde jeg aldri å lære det.» Hun var pianist på konserter med «Firhendige norske danser». Hun hadde en skuespillerdrøm, men «Grieg ville ikke gjerne at jeg skulle opptre. Og så ble det ikke til noe.» I perioder var ektemannen mer interessert i andre kvinner, men han vendte tilbake til Nina, som han kalte «den eneste sanne interpret av mine romanser.» Etter Edvards død i 1907 solgte hun Troldhaugen og bodde i København til sin død 90 år gammel.

Denne formiddagen får vi komme tett innpå kvinnen som stod bak den store komponist Edvard Grieg. Torkil Baden kom i fjor ut med boken «Edvard Grieg – nasjonal og internasjonal», som er en musikkhistorisk biografi om Nina og Edvard Grieg. Den fokuserer bl.a. på 150-årsjubileet for musikken til «Peer Gynt», påbegynt i 1874. Bokens lengste kapittel heter «Nina og hennes rivaler». Torkil Baden foredrar og står også for bildefortelling, Liv Baden leser. Og til å akkompagnere foredraget, framfører Oslo Strykekvartett og Marianne Beate Kielland flere av Edvard Griegs sanger.

 

Program

Edvard Grieg
Strykekvartett i g-moll, Romanze

Jeg elsker deg

Voi che sapete, fra Figaros bryllup (W.A. Mozart)

Margrethes vuggesang, fra Kongsemnerne

Solveigs vuggesang, fra Peer Gynt

Ved Rondane

Da Olav konge

Killingdans, fra Haugtussa

Strykekvartett i g-moll, Intermezzo

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

11. august 2024
15:00
Nasjonalmuseet
ca. 70 minutter

Medvirkende:
Torkil Baden, foredragsholder
Liv Baden, oppleser

Marianne Beate Kielland, mezzosopran

Oslo Strykekvartett:
Geir Inge Lotsberg, fiolin
Liv Hilde Klokk-Bryhn, fiolin
Magnus Boye Hansen, bratsj
Øystein Sonstad, cello

Nina Hagerup Grieg (1845-1935) was Edvard Grieg’s cousin, wife, and mother of their daughter. She premiered Edvard’s songs: “I had them inside me. When he came up with something new, I never had to learn it.” She was a pianist at concerts with “Four-handed Norwegian dancers”. She had a dream of becoming an actress, but “Grieg didn’t want me to perform. And so, it didn’t happen.” At times, her husband was more interested in other women, but he returned to Nina, whom he called “the only true interpreter of my romances.” After Edvard’s death in 1907, she sold Troldhaugen and lived in Copenhagen until her death at the age of 90. 

This afternoon, we get up close to the woman behind the great composer Edvard Grieg. Last year, Torkil Baden published the book “Edvard Grieg – national and international”, which is a music-historical biography of Nina and Edvard Grieg. Among other things, it focuses on the 150th anniversary of the music for “Peer Gynt”, beginning in 1874. The book’s longest chapter is called “Nina and her rivals”. Torkil Baden lectures and provides the picture narration, Liv Baden reads. And to accompany the lecture, the Oslo String Quartet and Marianne Beate Kielland will perform several of Edvard Grieg’s songs.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 11, 2024
15:00
The National Museum
ca. 70 minutes

Artists:
Torkil Baden, lecturer
Marianne Beate Kielland, mezzo-soprano

Oslo String Quartet:
Geir Inge Lotsberg, violin
Liv Hilde Klokk-Bryhn, violin
Magnus Boye Hansen, viola
Øystein Sonstad, cello

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss