Oskar Abel Valand Halvorsen

Klaver – Piano

Foto: Privat

Oskar Abel Valand Halvorsen fullførte sin mastergrad med Håvard Gimse på Norgesmusikkhøgskole våren 2023. Han fullførte sin bachelorgrad på Barratt Due musikkinstituttmed Christian Ihle Hadland, i tillegg til tidligere å ha hatt Michael Endres og MarinaPliassova samme sted. Han er en allsidig pianist som gjerne spiller kammermusikk så velsom solokonserter. I januar var han solist i Rachmaninovs 2. klaverkonsert med TabitaBerglund som dirigent, sammen med orekster fra NMH og Barratt Due. Han er ogsåopptatt av å spille verker av mindre kjente komponister av høy kvalitet, og dette harresultert i konserter med musikk av bl.a. Sigfrid Karg-Elert og Torstein Aagaard-Nilsen. Etforeløpig høydepunkt i denne beskjeftigelsen var en konsert i mars i fjor, hvor hanfremførte samtlige klaververk av Wilhelm Stenhammar, inkludert de to klaverkonsertene iarrangement for to klaver, på én og samme konsert.

Oskar Abel Valand Halvorsen graduated from the master programme at The NorwegianAcademy of Music with prof. Håvard Gimse in the spring of 2023. He completed hisbachelor’s degree at Barratt Due Institute of Music with Christian Ihle Hadland, in additionto having studied with Michael Endres, and Marina Pliassova at the same place. He is amulti-faceted pianist, that gladly plays chamber music as well as solo concerts. In January,he was the soloist in Rachmaninov’s Second Concerto with Tabita Berglund as conductor,together with the orchestra of both NMH and Barratt Due. He is also interested in playingworks of high quality by lesser known composers, and this has resulted in concerts withmusic by Sigfrid Karg-Elert and Torstein Aagaard-Nilsen, among others. The peak yet ofthis commitment, was a concert in March 2022, when he performed the complete pianoopus of Swedish composer Wilhelm Stenhammar, including the two piano concertos inarrangement for two pianos, in one and the same concert.

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss