Oslo Domkor

Kor – Choir

Oslo Domkor er et kor av profesjonelt kaliber og en spydspiss innen norsk kirkemusikk. Koret har et høyt aktivitetsnivå, som strekker seg fra konsertproduksjoner, ukentlig deltakelse i gudstjenester og CD-innspillinger til offentlige og nasjonale oppdrag og turneer. Oslo Domkor samarbeider jevnlig med profesjonelle musikere og orkestre, og er ofte initiativtaker til prosjekter med aktører både innenfor og utenfor kirken. De siste årene har koret medvirket under Ultimafestivalen, Olavsfestdagene, Festspillene i Bergen, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Oslo Jazzfestival og Oslo Kammermusikkfestival. Domkoret er blant annet kjent for sin satsning på fremføring av store verk i høymessen med solister og orkester, en satsning som har blitt en sentral del av programmet i Oslo domkirke. Koret har en spesiell beredskapsfunksjon for det offentlige Norge, og må til enhver tid kunne delta ved offentlige markeringer og begivenheter. Koret ledes av domkantor Vivianne Sydnes.

Oslo Domkor is a choir of professional caliber and a spearhead in Norwegian church music. The choir is quite active with activities ranging from concert productions, weekly participation in worship services, and CD recordings, to public and national concerts and tours. Oslo Domkor regularly collaborates with professional musicians and orchestras, and is often the initiator of projects with participators from both inside and outside the church. In recent years, the choir has participated in the Ultima Festival, Olavsfestdagene, the Bergen International Festival, Oslo International Church Music Festival, Oslo Jazz Festival and Oslo Chamber Music Festival. Among other things, the choir is known for its performances of large works with soloists and orchestra during high mass, a project that has become a central part of the program in Oslo Cathedral. The choir has a emergency preparedness function for the Norwegian state, and must at all times be able to participate in public celebrations and events. The choir is led by cathedral cantor Vivianne Sydnes.

Lørdag 20. august

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss