Quatuor Ébène kommer tilbake

English below

Noe av det vi husker best fra festivalen i 2022, er de to konsertene med Quatuor Ébène. Den gang da var vi ikke sene om å be dem tilbake til Oslo Kammermusikkfestival, og i år er vi derfor lykkelige for å invitere til en ny konsert med stjernekvartetten.

En konsert med Quatuor Ébène omtales som en komplett opplevelse. Ikke bare er de verdensledende på sine instrumenter og i samspill, men kvartetten er også banebrytende på det formidlingsmessige, og ofte kan publikum oppleve nye og originale inntrykkssterke tolkninger av det kjente kvartettrepertoaret. Derfor er det med forventning vi ser fram til denne konserten, når Quatuor Ébène skal spille “vår egen kvartett” – nemlig den av Edvard Grieg! Og på samme konsert får vi Mozarts populære strykekvartett nummer 21 (“Fiolen”) og Schnittkes kvartett nummer 3 – den mest framførte kvartetten fra etterkrigstidsrepertoaret. Med andre ord er det her duket for lekende lett eleganse blandet med pasjon og kraft med verdensledende utøvere.

Quatour Ébène er også kjent for at de mestrer crossover-repertoaret like godt som det klassiske, det vil mange av huske fra 2022-festivalen. Verken jazz eller blues er på denne kveldens program, men gir vi dem en god applaus, er det ikke umulig at de overrasker oss med andre underholdende toner.

Program

A. Mozart (1756-1791):
Strykekvartett nr. 21 i D-Dur, K 575

 1. Allegretto
 2. Andante
 3. 3. Menuetto og trio. Allegretto
 4. Allegretto

Alfred Schnittke (1934-1998):
Strykekvartett nr. 3

 1. Andante
 2. Agitato
 3. Pesante

— pause —

Edvard Grieg (1843-1907):
Strykekvartett nr. 1 i g-moll, op. 27

 1. Un poco andante – Allegro molto ed agitato
 2. Romanze: Andantino – Allegro agitato
 3. Intermezzo: Allegro molto marcato – Più vivo e scherzando
 4. Finale: Lento – Presto al saltarello

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

13. august 2024
19:00
Gamle Logen
ca. 1 time, 45 minutter (inkludert pause)

Medvirkende:

Quatuor Ébène:
Pierre Colombet, fiolin
Gabriel Le Magadure, fiolin
Marie Chilemme, bratsj
Yuya Okamoto, cello

One of our most vivid memories from the 2022 festival are the two concerts with Quatuor Ébène. At the time, we were eager to invite them back to Oslo Chamber Music Festival, and this year we are thrilled to have them join us for another concert with the star quartet.

A concert with Quatuor Ébène is described as a complete experience. Not only are they world leaders on their instruments and in interaction, but the quartet is also groundbreaking in terms of communication, and the audience can often experience new and original, impressive interpretations of the well-known quartet repertoire. It is therefore with great anticipation that we look forward to this concert, when Quatuor Ébène will play “our own quartet” – namely that of Edvard Grieg! At the same concert we will hear Mozart’s popular string quartet number 21 (“The Violin”) and Schnittke’s quartet number 3 – the most performed quartet from the post-war repertoire. In other words, the stage is set for playfully light elegance mixed with passion and power with world-leading performers.

Quatuor Ébène is also known for mastering the crossover repertoire as well as the classical, as many will remember from the 2022 festival. Neither jazz nor blues is on this evening’s program, but if we give them a good applause, it is not impossible that they will surprise us with other entertaining tones.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 13, 2024
19:00
Gamle Logen
ca. 1 hour, 45 minutes (including intermission)

Artists:

Quatuor Ébène:
Pierre Colombet, violin
Gabriel Le Magadure, violin
Marie Chilemme, viola
Yuya Okamoto, cello

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss