Quatuor Ébène

Ensemble

Foto: Julien Mignot

Pierre Colombet, fiolin
Gabriel Le Magadure, fiolin
Marie Chilemme, bratsj
Raphaël Merlin, cello

Den enestående suksessen Quatuor Ébène opplevde ved ARD Music Competition i 2004 markerte begynnelsen på kvartettens stjernekarriere. Mellom mai 2019 og januar 2020 spilte kvartetten inn alle Beethovens 16 strykekvartetter, og idet innspillingene var gjennomført tok Quatuor Ébène med seg alle 16 kvartettene til de store europeiske konserthusene for å feire sitt 20-årsjubileum. I tillegg til det tradisjonelle repertoaret dykker kvartetten også ned i andre stilarter. Det som i 1999 begynte som en sidegeskjeft på universitetets øvingsrom – improvisasjon over jazzstandarder og popsanger – har blitt et kjennemerke for kvartetten. Den frie tilnærmingen til ulike stilarter skaper en spenning kvartetten tar med seg videre inn i alle aspekter ved deres kunstneriske arbeid. Kompleksiteten i kvartettens formidling har blitt møtt med entusiasme av både publikum og kritikere. Med sitt karismatiske spill, friske tilnærming til tradisjonen og sitt engasjement for nye former har musikerne lykkes med å nå en bred, ung lytterskare.

Pierre Colombet, violin
Gabriel Le Magadure, violin
Marie Chilemme, viola
Raphaël Merlin, cello

The unprecedented and outstanding success at the 2004 ARD Music Competition marked the beginning of the Quatuor Ébène’s rise to fame. Between May 2019 and January 2020, the quartet recorded Beethoven’s 16 string quartets in a worldwide project on 6 continents. With this complete recording, the four celebrated their 20th stage anniversary, which they then crowned with performances of the complete string quartet cycle in major European venues. In addition to the traditional repertoire, the quartet also dives into other styles. What began in 1999 as a distraction in the university’s practice rooms – improvising on jazz standards and pop songs – has become a trademark of Quatuor Ébène. The free approach to various styles creates a tension that is beneficial to every aspect of their artistic work. The complexity of their oeuvre has been greeted enthusiastically by audiences and critics. With their charismatic playing, their fresh approach to tradition and their open engagement with new forms, the musicians haven been successful in reaching a wide audience of young listeners.

Onsdag 17. august

Torsdag 18. august

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss